Tidslinje for Danmark mellem 1848 - 1864

  • 1. Slesvigske Krig

    Den første Slesvigske krig også kaldet 3 års krigen, varede fra 1848 - 1851. Det var en dansk-tysk borgerkrig og indenfor helstatens rammer var de danske udsigter gode. Men de tyske oprørere fik imidlertidigt støtte fra et stort antal tyske frivillige og situationen blev nu en anden. Den danske hær blev i april 1848 besejret ved Slesvig og derved trykket tilbage til Fyn. Konflikten blev hurtig international og danskerne stod ikke længere alene med blandt andet hjælp fra svenskerne og russerne.
  • 1. Slesvigske krig

    Der havde været en våbenhvile i krigen i 7 måneder, hvorefter den startede igen i februar 1849. Danskerne havde lidt mange nederlag, men vandt nu et vigtigt slag ved Fredericia. Efterfølgende blev der indgået en ny våbenhvile mellem Danmark og Preussen afløst af en fredsaftale. Nu var den tyske hær meget alene og danskerne besejrede dem. I januar 1851 opgave oprørerene og begejstringen i Danmark var meget stor. Alle de danske soldater blev modtaget tom helte.
  • 2. Slesvigske krig

    Baggrunden for denne krig var dels fortsat dansk-tysk strid om Slesvig-Holsten.Preussen og Østrig truede 6.1.1864 med at besætte Slesvig hvis ikke Novemberforfatningen blev ophævet for den preussiske ministerpræsident var krig mod DK både et middel til at komme ud af en indenrigspolitisk krise.DK ophævede ikke forfatningen og krigen startede.DK var uforberedt fæstningsforsvaret var svagt hæren var svag udrustning og materiel var forældet.Med store tab gav DK op og mistede slesvig og150000 jyder