81-103

 • Stænderforsamlinger oprettet

  At der skulle være stænderforsamlinger i Danmark blev fastgjort den 28. maj 1831, men de blev færst oprettet 3 år efter.
  Holsten og Slesvig fik hver sin stænderforsamling, hvilket førte til store problemer fordi at der før var blevet aftalt at Slesvig og Holseten altid skulle være samlet.
 • Period: to

  Voksende følelse af ret til frihed fra Danmark i Slesvig-Holsten

 • Frederik 6. død

 • Christian 8. kronet som ny konge af Danmark

  Christian 8. kronet som ny konge af Danmark
 • Hiort Lorenzen taler dansk ved Slegsvigsk stænderforsamling

  Hiort Lorenzen taler dansk ved Slegsvigsk stænderforsamling
  Som oprør mod at de tyske slesvigere ville have at der ikke skulle stå "Dansk Ejendom" på de slegsviske skibe, talte Hiort Lorenzen dansk ved en stænderforsamling hvor alle ellers talte tysk.
 • Orla Lehmanns fælngsling

  Orla Lehmanns fælngsling
  Orla Lehmann var nationalliberal sagfører fra København. Under en tale på Falster forklarede han bønderne hvordan de ville få det meget bedre under et mere frit samfund. Det blev han sat i fængsel for, men fængslingen resulterede bare i at liberalismen blussede endnu mere op i Danmark.
 • Period: to

  Orla Lehamnn holder taler

  Efter at Orla Lehmann komud af fængslet, holdt han taler om danskhed og om et Damark til Ejderen. Han ville ikke give Sønderjylland til tyskerne.
  Førte for alvor danskheden frem i Danmark.
 • Man måtte ikke længere tale dansk veed slegsviske stænderforsamlinger.

  Medmindre man ikke kunne tysk, hvilket kun få af bønderne ikke kunne blev det forbudt at tale dansk. Dette skabte også stor utilfredshed i resten af Danmark.
 • Christian 8. udsender åbent brev

  I kongens åbne brev fortæller han at hvis Holsten frigør sig fra Damark skal Sønderjylland ikke følge med.
 • Christian 8. død af sygdom

  Christian den 8.'s død skabte et stort spørgsmål om hvem der nu skulle være konge.
 • Frederik 7. kronet som konge

  Frederik 7. kronet som konge
  Den nye konge havde planer om at give Danmark en ny forfatning.
 • Period: to

  Februarrevolution i Europa

  Revolutionen i Paris bredte sig til Ungarn, Østrig, Italien og de tyske lande.
 • Oprør i Paris

  Oprør i Paris
  Efter mange år med hungesnød og dårlig høst, gør fransmændene oprør mod Ludvig Filip, der til sidst måtte flygte til England.
  Det gjorde Frankrig til en republik og gav landet en fri forfatning.
 • Frederik 7. gav en fri forfatning til danskerne og enevælden var afskaffet

  Frederik 7. gav en fri forfatning til danskerne og enevælden var afskaffet
 • det nye danske ministerium afsviste kravet om et frit sammanhængende Slesvig-Holsten

 • Rygter om den frie forfatning nåede Søndejylland og blev udnyttet af hertugerne.

  Da rygterne om at den nye frie forfatning nåede Sønderjylland, fortalte de tyske hertuger bønderne om revolution i hovedstaden, og om hvordan de måtte samle sig og gå imod oprørerne.
  Det sønderjyske oprør starter.
 • Krigsministeren Tscherning og resten af den danske hær går ind i Sønderjylland

  Krigsministeren Tscherning og resten af den danske hær går ind i Sønderjylland
  Ved det første slag i Treårskrigen slag den danske hær oprørene på flugt ved landsbyen Bov.
 • Slag ved Danevirke

  Den danske hær taber et slag til preusserne der hjælper oprørerne. Hæren trækker sig tilbage til Als. Oprørererne begynder at række sig op igennem Jylland.
 • Den russiske zar kræver at preusserne trækker sig ud af Jylland, og det gør de

 • Period: to

  Våbenhvile

 • Period: to

  Den grundlovgivende rigsforsamling forhandlede om den nye grundlov

  Der var store uenigheder om hvordan grundloven skulle se ud, derfor varede forhandlingerne flere måneder.
 • Kampene begynder igen.

  Ved første slag mistede danskerne to skibe og var i stort undertal
 • Fred mellem oprørerene og den danske hær

 • Frederik 7. underskriver Danmarks Riges Grundlov

  Frederik 7. underskriver Danmarks Riges Grundlov
  samtidig med at der var foregik kampe i Jylland mellem Preussen og Danmark, underskrev kongen Danmarks Riges Grundlov der markerede slutningen på enevælden.
 • Vendepunkt ved Fredericia

  Vendepunkt ved Fredericia
  Rye jager med 20000 danske soldater oprørene på flugt ved Fredericia.
 • Oprørene vender rundt omkring i Europa

  I Frankrig, Preussen og Østrig vendte revolutionene og friheden forsvandt. Også af den grund forsvandt Preussens og den tyske kejsers støtte til Slesvig-Holsten.
 • Period: to

  Fredsforhandlinger i hele Europa

 • Danmarkshistoriens største slag ved Isted Hede

  Danmarkshistoriens største slag ved Isted Hede
  Efter slaget hvor 40000 danske soldater kæmpede mod oprørernes 30000 mænd, lå der 7000 døde og slesvig-holstenerne flygtede til Rendsborg