Den danske revolution

 • Konge skift

  Christian 8. dør, og hans søn Frederik 7. overtager magten.
 • Oprør

  Oprør tvinger reagering til at gå af. Kongen måtte forlade landet.
 • Fri forfatning

  Demonstanter i Berlins gader tvinger den pressiske konge Frederik Wilhelm 4. til at love en ny fri forfatning.
 • Glæde

  Revolutionær stemning i Slesvig og Holdstens stænderforsamling.
 • Rygtet når til København

  Danskerne hører om mødet der blev afholdt i slesvig holsten.
 • Folketog

  Dansk folketog aflevre krav til kongen.
 • enevældens ophør

  Afslutning på forhandlingerne. Kongen får dannet en reagering, og bliver en konstitutionel konge.
 • Krav fra slesvig holsten

  De slesvig holstenske mennesker giver krav til den danske konge, hvor kongen herefter sendte kravene videre til sin reagering.
 • Det betyder krig!!

  slesvig holsten får deres svar som er at de forbliver knyttet til Danmark.
 • Militær støtte

  Frankfurt giver militært støtte til slesvig holsten
 • treårskrigen begynder

 • Danskerne trækker sig tilbage.

  slesvig holsten vinder slaget.
 • Brud på stormagtsaftale

  Den danske regering vil lave novemberforfatningen, hvor Slesvig skulle være en del af den danske helstat og Holsten skulle have sin egen forfatning. Dette var et brud på stormagtsaftalen.
 • Novemberforfatningen ønskes vedtaget

  Fællesforfatning for Danmark og Slesvig.
 • Kongeskift

  Frederik d. 7. dør og Christian d. 9. overtager. Han anses for tysk.
 • Regeringsskift

  Kongen skifter regering med Monrad som statsminister.
 • Ultimatum

  Preussen og Østrig stiller Danmark et ultimatum om at droppe novemberforfatningen.
 • Preussen angriber

  En preussisk hær på 60.000 mand rykker ind i Slesvig mod den danske hær på 40.000 mand ved Dannevirke.
 • Krigsråd

  Hærføreren, Meza, kalder til krigsråd. Han vil trække tropperne tilbage til Dybbøl og tage kampen op der.
 • Tilbagetrækning

  Danskerne trækker sig tilbage til Dybbøl.
 • Meza´s afsked

  Hærføreren, Meza, bliver afskediget da krigsministeren Lundbye er vred over, at han ikke blev informeret om tilbagetrækningen.
 • Besættelse af Østrig

  Østrigske tropper besætter Danmark ved limfjorden.
 • Slaget ved Dybbøl

  Preussiske tropper vinder over Danmark ved Dybbøl.
 • Fredskonference i London

  Fredskonference i London
 • Als erobres af Preussen

  Tre dage efter konferencens afslutning erobrede preussiske tropper Als. Danmark giver op og mister de tre hertugdømmer.
 • Krig mellem Østrig og Preussen

  Østrig og Preussen kommer i krig, da de ikke kunne blive enige om hvem der skulle have magten. Preussen vandt og de tre hertugdømmer bliver en del af Preussen.