Dyboel 1864

TIDSLINJE 1864

 • Nationalismen stiger i Europa

  Mange europæere bliver mere bevidste om deres nationalitet, og det bliver mere aktuelt end førhen at kende sin nationale identitet.
 • Demonstrationer i Paris

  Demonstrationer i Paris
  Der var optøjer og demonstrationer. Liberale kræfter var skyld i demokratiet bredte sig i Europa.
 • Liberale tanker kommer til Danmark

  Liberale tanker kommer til Danmark
  Liberalister ønsker enevælden afløst af demokrati, og at det ikke skal være de adelige, der har magten.
 • Bondecirkulæet

  Bønderne i ønsker rettigheder – men kongen afslår dette.
 • Slesvig-Holsten’s krav om en samlet demokratisk forfatning

  Kong Frederik VII modtager et brev fra en Slesvig-Holstens deputation der ønsker en samlet demokratisk forfatning for de tyske hertugdømmer og dermed en løsere tilknytning til den danske Helstat.
  Ophidset stemning i KBH – krav om ny regering – hvilket der bliver skabt
  De nationalliberale bliver en del af denne og afviser Slesvig-Holstens krav!
 • WARRRR!!

  WARRRR!!
  Både Tyskland og Danmark gør krav på Slesvig-Holstein, men da ingen af de to nationer var enige om, hvem der ejede dette stykke land, gik de i krig mod hinanden.
 • Sejrsherrer i første omgang (Ånden fra 48)

  Sejrsherrer i første omgang (Ånden fra 48)
  Danmark vinder krigen, men kan ikke få gennemført deres Ejder-politik.
 • Novemberforfatningen 1863

  De nationalliberale gennemfører en forfatning der løsriver Slesvig fra Hertugdømmerne og skaber den nationalstat som man drømte omBrud på Londontraktaten og Preussen med rigskansler Bismarck i spidsen → DK taber krigen og mister 1/3 del af sit Rige og ca. 45 procent af sin befolkningHvorfor denne novemberforfatning → måske pga. ’Ånden fra 48’ og den urealistiske tro på egne evner samt det falske håb at stormagterne ville gribe ind i krigen/konflikten ligesom det skete ved 1. Slesvigs
 • Krig igennn!!!

  Helstats-ideen bliver ikke til en realitet, men da danskerne tror at man kan overvinde tyskerne endnu en gang, går man igen i krig.