s 3 - 5 Demokrati og National identitet

 • Den franske revolution

 • Period: to

  Napoleonskrigene

 • Franske kong Ludvig d. 16. halshugges af folket

 • 400 tømrersvende strejker i Danmark

 • Period: to

  Romantikken

  Ca. tal
 • Slaget på Reden

  England blev sure over Danmarks neutralitet under Napoleonskrigene og gik til angreb på dem.
 • Danmarks stilles over for England - Napoleon dilemma

  Danmark bliver tvunget til enten at være i krig med Napoleon eller at være i krig med England; de valgte at være i krig med England, og blev derefter bombet synder og sammen for det.
 • Den danske stat går bankerot

 • Napoleon taber krigen og Danmark må afstå Norge til Sverige

 • Pariseropstanden

 • De første stænderforsamlinger

 • Sprogreskriptet

  Dansk øvrighedssprog i NORD-Slesvig.
 • LehManns falster-tale

 • Tyske aviser foreslår DK i det Tyske Forbund

 • Lehmann: Danmark til Ejderen

 • Hiort Lorenzen: Dansk i Slesvigs stænderforsamling

  Taler dansk i Slesvigs stænderforsamling
 • Bondecirkulade

 • Bondecirkulade ophæves + Bondevenners selskab

  Forfatningskrav + bondefrigørelse = stemmekvæg
 • Christian d. 8. dør

 • Revolution i Paris + Europa

 • Period: to

  Treårskrigen 1848 - 1851

 • Martsdagene

 • Tekst 27: Rendsborgsmødets beslutning

 • Tekst 29: Casinomødet

 • Tekst 31: Kongens svar til den slesvig-holstenske deputation.

 • Den første Grundlov

 • P + Ø-tropper går over Ejderen ind i Slesvig

 • Overkommandoen indkalder de ledende officerer og bliver enige om at rømme Dannevirke

  Spørgsmål om instruksens ånd tillod opgivelse af Dannevirke uden kamp.
 • De Meza kaldes til København og fyres kort efter

 • 1864

 • Stormen på Dybbøl

 • London-konferencen: Briterne foreslår våbenhvile

 • P + Ø siger ja, men DK siger stadigvæl nej til våbenhvile

 • Våbenhvilen træder i kraft.

  Preussen kræver, at Londontraktan ikke skal danne baggrund for denne fred og foreslår personalunion (forbindelse mellem to eller flere selvstændige stater gennem et fælles statsoverhoved) mel. DK og SH. DK afviser.
 • UK foreslår en grænse syd for Dannevirke.

 • Dk foreslår en grænse, der går sydligere end UK's tilbud

  Chr. 9. vil have en personalunion, men Monrad siger nej, og DK vil kun forlænge våbenhvilen med 14 dage.
 • Period: to

  Dannevirke rømmes

 • Preussen foreslår grænse ved Flensburg

 • Russel foreslår en folkeafstemning om grænsen til Slesvig

 • Period: to

  Dk uden R, da Monrad indgiver sin afskedsbegæring.

  Genindsættes og K må opgive personalunionen
 • Dk takker nej til Dannevirke-grænsetilbuddet, og genoptagelse af krigen er en realitet.

 • Krigen genoptages (natten til d. 26.)

 • Bag R sender K sin bror til Kong Leopold

  ... som skal spørge dem reussiske kong Willhelm om, DK kan optages i Det Tyske Forbund mod at få fred.
 • Palmerston-Russel-R består, og den vil ikke hjælpe DK.

 • DK underskriver våbenhvileaftalen.

 • Fredsforhandlingerne påbegyndes.

 • Fredstraktaten underskrives i Wien

 • Kongen underskriver fredstraktaten.

 • Senere Grundlov

  Den Grundlov, der gav de adelige mere magt, og som var mere i kongens favør
 • Det Moderne Gennembrud: Romantikken dør

  Ca. 1891
 • Period: to

  1. Verdenskrig

 • Rusland gider ikke Tzaren længere

 • Period: to

  Anden Verdenskrig i Danmark

 • Nuværende Grundlov