Tidslinje slut 1700 - slut 1800

 • Befolkningsstigning

  Befolkningstallet steg overalt i Europa. Det medførte stor efterspørgsel efter korn og dermed kom der stigende priser
 • efter 1750 det moderne Danmark bliver grundlagt

 • Den afgørende lov træder i kraft

  Den afgørende lov omkring at hvis en jordejer krævede det, skulle hele landsbyen udskiftes
 • reformtempoet sættes op

  Regeringsskifte, reformtempoet blev sat op 
 • Reguleret retsforhold mellem godsejere og fæstebønder

  Lov der regulerer retsforholdet mellem godsejer og fæstebonde 
 • Stavnsbåndet ophæves

  Stavnsbåndet blev ophævet bonden kunne nu frit forlade sin landsby og rejse hvor han ville
 • Handel og søfart hvad storhedstid 

  Handel og søfart hvad storhedstid 
 • Afgørende lovregulering hoveri

  De afgørende love. der skulle regulere hoveri
  1791-1799
 • Slaget på Rheden

  danmark var i krig mod englænderne men måtte dog acceptere at forlade neutralitetsforbundet og tillade visitation af handelsskibe.
 • Loven omkring slave forbud træder i kraft 

  loven omkring slave forbud træder i kraft 
 • Danmark involveres i den Amerikanske uafhængighedskrig 

 • Danmark blev tvunget til kæmpe sammen med Frankrig

  Danmark blev tvunget til kæmpe sammen med Frankrig i krigen i 1807 efter Frankrig bombede København. Efter krigen kom finanskrigsen
 • Slaget mod Rusland

  Napoleon gik til angreb på Rusland men hans hær frøs ihjel, et år senere blev han besejret ved et slag i Leipzig
 • Krise stoppede reform

 • Prisen på korn falder i Danmark

  1818-1828
 • Enevælden kritiseres

 • Christian d. 8 død

 • Preussen tropper og besætter hele Jylland

  fandt Preussen tropper og besætter hele Jylland, men grundet noget politisk i Preussen trækker tropperne hjem igen 
 • Kongen opgav sin magt

 • Debutere fra Holsten

 • Rykker ind i Slesvig

 • Kongen skrev under på grundloven

 • grundloven indvies

  grundloven indviet og rigsstaten får den lovgivende magt 
 • Besejrede Danmark Slesvig på Istedhede

 • Rusland trumfer stormagtsaftaler i 1861-62

 • Preussiske og østrigske tropper rykkede ind i Sydslesvig

 • Danmark taber krigen mod Preussen

 • fredsforhandlere i London men Danmark takker ne

  kommer der fredsforhandlere i London men Danmark takker nej og der udbrydere krig igen
  I Oktober taber vi det hele mod Preussen tropper igen
 • DK taber mod Pressen

 • Danmark får ny forfatning

 • Fornyet ejderpolitik

 • selvejerbønder får regeringsmagten

 • Slaveoprør

  Slaveoprør der resultere i slaveri bliver forbudt i De Vestindiske øer