319008304.501

De Slesvigske Krige

 • Danmarks beståelse

  Danmark bestod af kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg
  Holsten og Lauenborg = blev talt tysk
 • Demokrati

  Demokrati blev indført i Danmark
  - Fyrstedømmer skulle erstattes af samlede nationer med fælles identitet og nationalfølelse
 • Helstaten god udsigt

  Helstaten god udsigt; skyldes statshæren var større, bedre organiseret og bedre udrustet end oprørshæren
 • Danmark stod ikke længere alene

  Krigen internationaliseres, og danskerne stod ikke længere alene overfor den tyske overmagt.
 • Våbentilstand, internationale forhandlinger

  7 måneders våbentilstand, og internationale forhandlinger
 • Ejderdansk løsning

  Danmark afviste af dele Slesvig i tysk og dansk del, og regeringen måtte gå af. Kongen udpegede en ny regering, der ønskede hele Slegsvig .> ejderdansk løsning.
 • Støtte fra Tyskland

  Oprørerne støtte fra Tyskland
 • Slag 23. april 1848

  danske hær blev besejret i slaget ved Slesvig d. 23 april 1848, og derefter trukket tilbage til Fyn, mens tyske tropper rykkede op i Jylland
 • Krigen starter igen

 • Preussen under pres fra Tyskland

 • Ny våbenstilstandsaftale

  ny våbenstilstandsaftale mellem Danmark og Preussen -> afløst af fredsaftale i juli 1850
 • Dansk sejr

  den danske hær sejrede i afsluttende slag på Isted Hede i januar 1851. De hjemvendte soldater blev modtaget som helte
 • Nationalt chok

  Dansk tabersag - grundet overlegenhed fra treårskrigen
  - "ånden fra 1848".
  - Danmark var derimod dårligt militært forberedt og var splittet med hensyn til, hvad man egentlig ønskede at opnå.
 • DK vs preussisk østrigsk hær

  Danmark stillet over for en stor preussisk østrigsk hær
 • opdelling

  Den danske hær blev fordelt mellem Dybbøl, Fredericia og ved
  grænsen mellem Slesvig og kongeriget.
 • Kampen ved Dybbøl

  preusserne og østrigere rykkede op i Jylland og belejrede Dybbøl
 • Slaget om Als

  preusserne erobrede Als
 • Det danske tab

  Slesvig samt de to tyske hertugdømmer Holsten og Lauenborg, som blev samlet i det nye Tyske Kejserrige, der blev skabt under preussisk ledelse i 1871