Fra kongelov til grundlov

 • Julirevolution

  Julirevolution
  Der startede nogle optøjer i Paris som medførte til uro i andre eupæriske lande. Optøjerne startede fordi de liberale ønskede mere demokrati og ville have at kongen gik af.
  Vi har valgt denne begivenhed, det var starten på oprøret imod enevælden i Europa.
 • Bondecirkulæet

  Bønderne ønsker rettigheder - men kongen afslår dem
  Konsekvensen blev at bønderne ikke længere var loyale til kongen og gjorde at bønderne blev drevet i armene på de københavnske borgere.
 • Ånden fra 48

  Ånden fra 48
  DK vinder 1. slesvigske krig
  Opblomstring af national bevidsthed og troen på egne enver styrkes
  DK får ikke lov til at løsrive hertugdømmet Slesvig af stormagterne, hvilket besluttes med Londantraktaten fra 1852, som bevarer DK som en helstat.
 • Fællesmøde mellem Selsvig og Holsten

  De deputerede fra den slevigske og holstenske stænderforsamling holdt et fællesmøde, hvor de krævede en demokratisk forfatning for et samlet Slesvig-Holsten og ville have en optagelse i Det tyske Forbund.
  Vi har valgt denne begivenhed fordi det er en af de store grunde til at der kom krig mellem Tyskland,og Danmark, fordi de gik imod København og fordi de ikke gad at være en del af Danmark. Begivenheden medførte demonstrationer i København som gjorde at kongen skulle til at opgive sin enevælde
 • Første danske grundlov blev underskrevet

  Første danske grundlov blev underskrevet
  Her blev den første danske grundlov underskrevet, hvilket betød ,at kongen ikke længere var over loven men under loven.
  Vi gik fra absolut monarki til konstitutionelt monarki Vi har valgt denne begivenhed, fordi den er meget vigtig for dansk historie og det var et stort vendepunkt, hvor Danmark blev mere demokratisk og gik fra at have enevælden til at blive mere demokratisk.
 • Vedtagelse af novemberforfatningen

  Vedtagelse af novemberforfatningen
  Danmark vedtog novemberforfatning som også gjaldt kongeriget og Slesvig. Dette ville Preussens kansler, Bismarck, ikke acceptere og ville have forfatningen ophævet. Da Danmark ikke ophævede forfatningen, begyndte krigen og preussiske og østrigske tropper rykkede ind i Sydslesvig i januar 1864 Vi valgte denne begivenhed fordi det var starten på den anden slesvigske krig og grunden til at Preusserne gik til angreb mod Danmark.
 • Den reviderede grundlov

  Den reviderede grundlov
  Pga. Denmark måtte opgive Slesvig, Lauenburg og Holsten da de tabte krigen til Preussen, blev Danmark nødt til at ændre grundloven og lave en ny forfatning der indskrænkede riget efter krigen. vi valgt dette fordi det var resultatet af krigen i 1864.