Fra enevælde til Demokrati

 • Period: to

  Enevælde -> demokrati

  • Liberale byborgere vil have demokrati
  • Bønderne er positive overfor kongen indtil 1845, hvor de vil have gennemført en række udlignende tiltag, som bliver afvist. De mister tilliden til kongen
 • Hertugdømmerne skal have en forfatning

  Uwe Jens Kornvig, mener at hertugdømmerne skal have en demokratisk forfatning
  - Han fængsles for sin ytring
 • Stænderforsamlinger

  • Frederik den 6.
  • I 1835 dannes 4 stænderforsamlinger
  • De er rådgivende og har derfor ingen bestemmende magt.
 • Bøderne mister tillid til Kongen

  • Bønderne indsamler 10.000 underskrifter om en række tiltag:
  • almindelig værnepligt (ikke kun for bønderne,
  • lige beskatning af jord (godsejernes hovedgårdsjord var skattefri), - Støtte til at købe sin gård fri af fæstebåndet.
  Kongen afviser og forbyder bønderne at samles i store grupper. Bønderne mister tilliden til kongen, og går i alliance med de national liberale - nu er både borgere og bønder mod enevælde.
 • Afgivelse af eneret

  • Frederik den 7. afgiver magten til regeringen
  • Den nye regering skal forholde sig til problemet omkring Slesvig-Holsten problemet. Slesvig holsten vil have en demokratisk forfatning, og dermed løsrives fra Danmark.
  • Regeringen vil beholde Slesvig og afstå Holsten, de vil have en grænse til Ejderen, en flod lige nord for Kiel.
 • Grundlov

  Den danske grundlav dannes og enevælden afskaffes. Valg alderen var 25 år og man skulle have eget hus.
  Rigsdag består af 2 ting:
  1. Folketinget
  For at blive valgt skulle man være 30år og have en husstand.
  2. Landstinget
  For blive valgt ind skulle man være 40 år og være rig.