De Slesvig krige

 • Period: to

  De Slesvigske Krige

 • Orla Lehmann

  Talen gik ud på, at hertugdømmet Slesvig skulle være en del af Danmark, og afgive Holsten.
 • Casinomødet

  Resolutionerne vedtaget på Casino mødet 20. marts 1848.
  Den danske regerings udmelding på de slesvigske krav (forfatning for Slesvig-Holsten, optagelse af Slesvig i Det Tyske Forbund, eget militær) den 18 marts, 1848. Frederik d. 7 gik med på kravene
  Den nye danske regering ville ikke slippe Slesvig, hvilket medfører treårskrigen 1848-1850.
  Danmark vandt treårs krigen, men blev pålagt også at optage Holstein som en del af Danmark.
 • Period: to

  Treårkrigen

 • London traktaten

  Danmark har forpligtet sig overfor de europæisk stormagter, med at de ville bibeholde den nuværende helstat. Det vil sige, at Danmark egentlig vandt Treårskrigen, men landet tabte freden, fordi man ikke kunne gennemføre Ejderpolitikken. Stormagterne, som Frankrig og England i Europa, ville ikke tvinge Preussen til at overgive Slevsig-Holsten, fordi der ville højt sandsynlig komme krig, og der er altid en risiko for at tabe en krig.
 • Novemberforfatningen

  Danske krav marts 1863 om Danmark til Ejderen.
  Man krævede Slesvigs indmeldelse i den danske stat, og samtidig ville man skille Slesvig fra Holsten, Det førte til krig mod Preussen og Østrig-Ungarn. Danmark tabte Slesvig i krigen