Kampen om als3

1864

  • Treårskrigen starter

    Treårskrigen starter
    Den 24 marts 1848 rykkede den danske hær ind i Slesvig og drev den 9. april ved Bov en slesvig-holstensk styrke på flugt efter krigens første slag. Herefter besattes hele hertugdømmet til Dannevirke og Ejderen. Den slesvig-holstenske hær fik nu støtte af styrker fra Det Tyske Forbund, og påskedag den 23. april 1848 besejrede de forenede preussiske og slesvig-holstenske styrker den danske hær ved Dannevirke og Slesvig by.