Tihi

1864 Ish

  • 30. marts 1863

    Den danske regering bekendtgør at man har til hensigt at indlemme Slesvig i Danmark. På daværende tidspunkt er Slesvig et hertugdømme med dansk ledelse, men ikke underlagt den danske grundlov, det skal der nu gøres op med.
  • 15. november 1863

    Danmarks første konge efter enevældens ophør, Frederik 7. dør. Samtidig kræver Preussen på vegne af Det Tyske Forbund, at Novemberforfatningen ikke træder i kraft.