Årsager til 1864

 • Period: to

  Vigtige begivenheder 1830 - 1864

  Lavet af: Emma Rud, Fiskeren Frederik, William
 • Napoleonskrigene 1804 - 1815

  Napoleonskrigene 1804 - 1815
  Napoleonskrigene starter en bevægelse af national opvågen. National bevidsthed, nationalfølelse og nationalisme er nogle af kernebegreberne i løbet af 1800-tallet. Napoleons dominans påvirker befolkningen i Slesvig og Holsten til at få den idé, at det er vigtigt for dem at tilhøre et bestemt folk med fælles sprog, kultur og historie.
 • Julirevolutionen

  Julirevolutionen
  Demonstrationer om demokrati tvang kongen til at gå af i Paris. Vi synes det er en meget relevant begivenhed i forhold til krigen i 1864, da disse demonstrationer om frihed, demokrati og rettigheder er en europæisk bevægelse.
 • 1845 - Bondecirkulæret

  a. Bønderne i ønsker rettigheder – men kongen afslår dette.
 • Fællesmødet i Rendsborg 1848

  Fællesmødet i Rendsborg 1848
  18 marts 1848 samledes de debuterede fra den slesvigske og holstenske stænderforsamling til et fællesmøde i Rendsborg. Til mødet blev der stillet et krav om en demokratisk forfatning for et samlet Slesvig-Holsten og Slesvig-Holstens optagelse i Det tyske Forbund. Dette forslag skabte endnu større ophidselse blandt befolkningen i Danmark.
 • Frederik d. 7 kommer til magten

  Frederik d. 7 kommer til magten
  Christian d. 8. døde i januar 1848, hvilket gjorde at den folkelig Frederik d. 7. overtog magten. Mellem den 21. Marts og 24 marts 1848, valgte Frederik en ny regering, som skulle svare på den slesvig-holstenske deputation for ham, hvilket vil sige han egentlig havde opgivet sin enevældige magt til fordel for regeringen.
 • Novemberforfatningen 1863

  Novemberforfatningen 1863
  Vedtagelse af novemberforfatningen i d. 13 november 1863 skal gælde for både kongeriget og Slesvig. Dette medfører en protest fra preusserne og krigen bryder ud igen. Dette er grunden til at krigen i 1864 startede og derfor finder begivenheden meget relevant.