Tidslinje over forløbet op til vedtagelsen af grundloven

 • Enevældens indførsel

  Enevældens indførsel
  Enevældens indførsel i Danmark. Der findes ikke en specifik dato på det, men kongen blev hyldet som arvekonge den 18 oktober 1660.
 • Oplysningenstiden

  Oplysningenstiden
  Oplysningstiden i Danmark fra ca. 1750-1800 og i Europa fra ca. 1690-1800.
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring

  Den amerikanske uafhængighedserklæring
 • Den franske revolution

  Den franske revolution
 • Første stænderforsamling i Holsten

  Som medlem af Det tyske Forbund havde hertugdømmet Holsten ret til en stænderforsamling ifølge forbundsakten af 1815.
 • Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg tiltræder det Tyske Forbund i forlængelse af Wienerkongressen

 • Første stænderforsamling i Danmark

  Første stænderforsamling i Danmark
  Man oprettede 4 provinsstænderforsamlinger. En for øerne i Roskilde, dem fra Jylland mødtes i Viborg, dem fra Slesvigs i Slesvig by og Holstein og Lauenburg mødtes i Itzenhoe.
 • Falster-tale, Orla Lehmann

  Falster-tale, Orla Lehmann
  Han blev senere idømt fængsel for denne tale. Fordi han argumenterede for at enevælden ikke var god for bønderne
 • Danmark til Ejderen, Orla Lehmann

  Danmark til Ejderen, Orla Lehmann
  Han holdte denne tale lige da han kom ud af fængslet.
 • Demonstrationer og revolutioner i Europæiske storbyer som Paris og Berlin. De to vigtigste revolutionsår

  Revolutioner i Paris i 1830 og 1848 spredte sig til andre europæiske hovedstæder. I 1848 var der en række liberale revolutioner i Europa, og især udviklingen i Wien og Berlin. I europæisk historie er 1848 kendt som et revolutionsår.
 • Frederik VII (7.) bliver konge

  Frederik VII (7.) bliver konge
 • Delegation til København

  Beslutning i Slesvig-Holsten om at sende delegation til kongen med anmodning om en fri forfatning for hertugdømmerne samt Slesvigs. Der var om en selvstændig forfatning.
 • Tale ved casinomødet, Orla Lehmann

  Tale ved casinomødet, Orla Lehmann
  Denne tale var improviserede. Ca. 1 år senere blev grundloven lavet. Han opfordrede borgerne til en borgerrepræsention.
 • Casinomødet

  Casinomødet
  I 1848 kom den enevældige styreform under pres. Der var blandt de københavnske borgere i almindelighed og de nationalliberale politikere i særdeleshed to fremherskende ønsker:
  - Indførelse af et konstitutionelt styre med en fri forfatning
  - En fælles forfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig
 • Folketoget til kongen

  Folketoget til kongen
  Der var 15.000 der deltog i folketoget. Det var en slags protest mod kongen og enevælden.
 • Danmarks Riges Grundlov vedtages

  Danmarks Riges Grundlov vedtages
  Der er ikke brug for yderligere udbydning. Den er iconisk.
 • Den grundlovgivende forsamling

  Den grundlovgivende forsamling
  152 mænd mødtes, diskuterede og udformede den danske grundlov.