Th

DK 1750-1866 og den danske revolution

 • moderne danmark grundlægges

  det moderne danmark grundlægges
  - vækst i produktion
  - Forandringer i metoder med hensyn til landbruget.
  - Lokomotiver blev brugt.
  - Danmark holdte sig neutrale i forhold til krigene omkring dem.
  fører til stigende befolkningstal
 • Period: to

  reformer

  en lang række reformer, der kom til at skabe vidtgående sociale og økonomiske ændringer i det danske landbrugssamfund.
 • regeringsskifte

  Regeringsskifte, reformtempoet blev sat op
 • ny lov

  Lov der regulerer retsforholdet mellem godsejer og fæstebonde
 • stavnsbåndet ophæves

  stavnsbåndet blev ophævet bonden kunne nu frit forlade sin landsby og rejse hvor han ville
 • forbud mod slaveri

  Danmark indføre slave forbud som det første land
 • før urbanisering

  boede stadig 80% af befolkningen på landet, og 10% boede i provinsbyerne og 100.000 mennesker boede i hovedstaden
 • slaget på Rheden

  danmark var i krig mod englænderne men måtte dog acceptere at forlade neutralitetsforbundet og tillade visitation af handelsskibe.
 • Danmark indgår i Napoleonskrigene

  Vi bliver tvunget ind i krigen på Frankrigs side
 • Napoleons tab mod Rusland

  Napoleon gik til angreb på Rusland men hans hær frøs ihjel, et år senere blev han besejret ved et slag i Leipzig
 • økonomisk krise

  Danmark får økonomisk krise pga. krigen
 • fredsforhandlinger mislykkes

  fredsforhandlinger i London (DK nægter og krig starter igen)
 • enevælden kritiseres

  mange veluddannede blev arresteret pga. ulovlig kritik af enevælden, inspireret af fransk revolution og spredt ud i europa.
  specielt tilhængere af liberalismen som ønskede økonomisk frihed
 • Kongen dør

  Christian d. 8. død efterfulgt af Frederik d. 7.
 • revolution i Paris

  revolution i Paris samt optøjer i europa
 • Preussen støtter slesvig

  Preussens sender tropper besætter Jylland men grundet politik i Preussen trækker de tropper hjem igen
 • slesvigsk deputation

  Deputation fra Slesvigholsten krav om "skilsmisse"
 • Dansk demonstration

  demonstration til christiansborg om demokratisk folkevalgt regering der kan håndtere problemet med slesvig holsten
 • krav afslået

  slesvig holstens krav afslået - Holsten udskilles og Slesvig knyttes til kongeriget
 • oprør i slesvig

  DK rykker med soldater ind i slesvig for at nedkæmpe oprør
 • grundloven

  danmarks første grundlov og rigsdagen får den lovgivende magt
 • Period: to

  tilbageslag

  stormagtsaftaler fra Rusland overtrumfer DK og vi knyttes til Slesvig og Holsten igen
 • novemberforfatningen

  novemberforfatning for kongeriget og Slesvig - Kansler Bismack utilfreds og forlangte den ophævet
 • fred

  indgår fredsaftale - Preussen får slesvig og holsten
 • slaget på dybbøl

  Preusiske +østrigske tropper til slesvig -> General de Meza trækker tropperne tilbage til Dybbøl grundet umulige forhold (hadet for at give op)
  slaget ved Dybbøl vindes af Preussen og danskere lider stort tab
 • nederlag til DK

  vi taber slaget/krigen... igen
 • ny grundlov

  ny forfatning med Højre-orienteret indflydelse fordi Venstre blev beskyldt for nederlaget (landstinget blev valgt af kongen og de rigeste - stor magt)
 • selvejerbønder

  selvejerbønder får regeringsmagten
  landboreformerne→ godsejere mistede en del af den lokale administrative poster og blev til en stand af storbønder, der blev oprette stand til selvejerbønder
  reformerne→ dannede et nyt socialt skel mellem gårdmændene på den ene side og husmænd og landarbejdere på den anden