De slesvigske krige

 • Krav om løsrivelse af Slesvig og Holstein

  En repræsentant for de tysksindede slesvigske og holsteinske møder op ved stænderforsamlingen med krav om et selvstændigt Slesvig/Holstein
 • Slesvig/Holstens regering offentliggør løsrivelse fra DK

  Tyske embedsmænd benytter uro i Kbh til at gennemføre en løsrivelse af de to hertugdømmer. De opretter en midlertidig Slesvig/Holstensk regering med hovedsæde i Kiel.
 • Svar fra Kbh på krav om løsrivelse

  Repræsentanten bliver sendt tilbage til Slesvig/Holstein med besked om at Holstein kan blive selvstændigt, men Slesvig skal forblive dansk.
 • Krav om personalunion mellem DK og S/H

  Slesvig/Holstens provisoriske regering ønskede en union med DK, hvor Slesvig og Holsten var en selvstændig stat uafhængig DK, men med en fælles regent i DK's konge.
 • Erobringen af Rendsborg

  Slesvig/Holstens provisoriske regering erobrer Rendsborg - en større fæstning midt i Slesvig/Holsten. Fæstningen var et vigtigt strategisk punkt i forhold til transporten af hæren.
 • Slaget ved Borg

  Dansk sejr over S/H
 • Slaget ved Slesvig

  Dansk nederlag til tyske og S/H tropper
 • Slaget ved Dybbøl

  Dansk sejr
 • Våbenhvile i Malmø

  Parterne slutter våbenhvile i Malmø
 • DK bryder våbenhvile

  Ca. dato
 • Slaget ved Egernførde fjord

  Dansk nederlag
 • Slaget ved Kolding

  Dansk nederlag
 • Rytterfægtningen ved Århus

  Dansk sejr over Preussen
 • Slaget ved Fredericia

  Dansk sejr over S/H'ske tropper
 • Slaget ved Isted Hede

  Det største slag i Danmarkshistorien. Markerede slutningen på treårskrigen.
 • Stormen på Frederiksstad

  Sidste større slag. De S/H'ske tropper bombarderede og angreb Frederiksstad. Dansk sejr.