Enevældens fald 1848

 • Christian den 8 dør

  Efter Christian den 8 dør, overtager hans søn Frederik kongemagten og forfatningsplanerne. Frederik var en ustabil person, middelmådigt uddannet og med ringe interesse for de hverv, der ventede ham. Alle de politiske mænd var bange for at forfatningsplanerne ville gå til jorden fordi Frederik ikke var engageret i dem.
 • Politiske og sociale demonstationer i Paris

  Oprøret startede en domino-effekt, som udover Rusland påvirkede hele Europa. Det var nogle politiske og sociale demonstrationer, der tvang regeringen til at gå af, og kongen måtte forlade landet.
 • Gadekampe i Berlin

  Domino-effekten gik fra Paris til Berlin, hvor voldsomme gadekampe mellem den Preussiske kong Frederik Wilhelm d. 4's tropper og demonstranterne udspillede sig. Dette medførte at kongen gav op. Allerede i maj kom der en ny forfatning for Tyskland.
 • Stænderforsamlingen

  Medlemmerne af den slesviske og den holstenske stænderforsamling i Rendsborg samledes for at drøfte situationen.
 • Slesvig-Holsten kræver frihed fra Danmark

  Urolighederne som prægede hele Europa, kom igennem Slesvig-Holsten til København. Disse uroligheder førte til store demonstrationer i Danmark.
 • Folketog fra Nytovn til Christiansborg slot

  Borgerrepræsentater ville udlevere kravene til kongen. De ville have en fri forfatning.
 • Enevældens fald (22 marts - 25 marts)

  På grund af nogle uenigheder trak forhandlingerne ud og det endte til sidst med en treårskrig. Enevælden afskaffes d. 23 marts, hvor de ledende nationaliberale skulel styre landet. (konstitional konge)
 • Treårskrig (1848-1850)

  Treårskrigen udkæmpes
 • Ejderpolitikken

  Ejderpolitikken gik ud på, at Danmarks historiske sydgrænse ved floden Ejderen (mellem Sønderjylland og Holsten ) skulle genoprettes.
 • Fællesforfatning for Danmark og Slesvig.

  Rigsråddet vedtager en fællesforfatning for Danmark og Slesvig.
 • Frederik d. 7 dør

  Han nåede ikke at underskrive Novemberforfatningen, men han ville gøre det.
 • Christian den 9 udråbt som konge.

  Han ved ikke om han vil underskrive forfatningen. Han er mere tysk end dansk, da han kommer fra tyskland. Han er interesseret i at bevare helstaten og forsone dansk og tysk. Dog er der ikke mange der er enige med ham i det.
 • Novemberforfatningen underskrives.

  Selvom kongen stadig er i tvivl, skriver han novemberforfatningen under.
 • Preussisk-østrigsk hær rykker ind i Danmark.

  60.000 mænd rykker ind i Danmark, mens 40.000 danskere var opstillet ved Dannevirke.
 • Meza tilbagetrækker den danske hær.

  Meza sammenkalde de ledende officerer til krigsråd. Det endte med at hæren blev trykket tilbage til Dybbøl, hvor forsvarsmulighederne var bedre.