danske revolution

 • Period: to

  Frederik d. 5, var alkoholiker

 • Period: to

  Understrakt grad af trykkefrihed

 • Hoffet fik kongens underskrift på struensee's arrestordre, og han blev dømt til døden

 • Bønderne fik frihed

 • Regeringsskift

 • regulering mellem gårdejere og fæstebønder

 • Stavnsbåndet blev ophævet

 • USA rev sig løs fra England og vedtog en demokratisk forfatning

 • Period: to

  Franske revolution

 • Period: to

  love om at hoveri for fremtiden skulle være bestemt, og at det ikke måtte forøges over det daværende niveau.

 • Napoleon taber til rusland i

 • Period: to

  Prisen på korn falder

 • Christian VIII dør

 • Der stilles et krav om et samlet Slesvig-Holsten og Slesvig-Holstens optagelse i Det tyske Forbund.

 • Folket forlangede at der blev udvalgt en ny regering

 • Frederik VII underskriver grundloven

 • De danske tropper besejrede slegsvigholsterne

 • vedtog man novemberforfatningen

 • 2. slesvigske krig ved Dybbøl