Hi 2a landbrug i 1800 tallet

1800-tallets Danmark

 • Oplyst enevælde

  Kongen mistede mere og mere magt, da der var nogle godsejere der sagde: "Vi vil gerne høres!". Og Gud så at det var godt.
 • De store landboreformer

  Effektivisering af landbruget og forøgelse af produktionen.
 • Befolkningseksplosion og sociale problemer

  Omlægning af landbruget, folk ser muligheden for at bo i byen pga. industrialiseringen
 • Den florissante handelsperiode

  Neutralitetspolitik, som medvirkede, at Danmark oplevede stor vækst. Bum.
 • Krig og krise

  Engelsk frygt for at Danmark vil gå ind i krigen på Napoleons side, som medvirkede krigen.
 • Enevælden i modvind

  Stenderforsamlinger bliver oprettet i Roskilde, Viborg, Slesvig og Itzehoe. Problem med dansk og tysk herredømme.
 • Krig om Slesvig og demokratisk grundlov

 • Ny krig og ny grundlov

  Splid om herredømmet over Slesvig, England prøver at indlede forhandlinger mellem Danmark og Preussen, men det munder ud i en krig.
 • Første andelsmejeri

  Det blev nemmere for bønderne at komme til penge, da andelsmejerierne sørgede for penge i de kredse