Danmark - Januar 1848 - april 1848

 • Christian d. 8. dør uventet, Frederik 7. overtager tronen

  Christian d. 8. dør uventet, Frederik 7. overtager tronen
 • Kongen forlader landet

  På grund af politiske og sociale demonstrationer, der førte til oprør
 • Voldsomme gadekampe i Berlins gader

  Kongen lovede fri forfatning
 • Medlemmerne af den slesvig-holstenske stænderforsamling samledes

  Mødet kom for at drøfte situationen
 • Oplysninger om mødet i Rendsborg nåede til København

 • Folket går til kongen for at aflevere kravene

  12-15.000
 • Deputationen ankommer fra Kiel

  Der kommer også et brev fra Prinsen af Nør, der skriver, at slesvig-holstenerne havde opfordret ham til at stå i spidsen for oprøret
 • Den slesvig-holstenske deputation kom ind til kongen og fik overdraget deres krav

 • Slesvig-holstenerne bliver smuglet ud af København

 • Enevælden er afskaffet

  Kongen tilkalder grev A.W. Moltke. Han skal danne en regering med ministre, der skulle styre landet
 • Befolkningen overtog hertugdømmet Slesvig-Holsten

 • Første slag, der indledte tre-års-krigen

  Danskerne vandt
 • Endnu et slag mellem Slesvig-Holsten og Danmark

  Danmark måtte se sig overmatchet og dermed trække sig tilbage
 • Den danske regering beslutter at vende tilbage til Eiderpolitikken

 • Frederik d. 7. dør uventet

 • Christian 9. bliver konge

 • Novemberforfatningen bliver vedtaget

  Grundlov for Danmarks og Slesvigs fællesanliggender
 • 1864-krigen bryder ud

 • Rømningen ved Dannevirke