Overblik 1848-1864

 • Nationalkonflikten

  Optakt til konflikten
 • Period: to

  Første Slesvigske Krig

  Første Slesvigske Krig 1848-1851. Den udviklede sig hurtigt til en international konflikt.
 • Den danske hær sejrede ved Fredericia

 • Danmarks Riges Grundlov

 • Den danske hær sejrede ved Isted i 1850

  Det fik stor moralsk betydning, men forandrede ikke den politiske situation og kun i begrænset omfang den militære.
 • Sidst på året 1850

  Sidst på året 1850 var situationen den, at hverken den danske eller den slesvig-holstenske hær kunne gennemtvinge
  en afgørelse. Stormagterne med Rusland i spidsen ønskede at stoppe borgerkrigen og slette sporene af 1848-revolutionerne, for hverken det dansk-sles- vigske eller det slesvig-holstenske nationale projekt harmonerede med deres ønske om at genoprette den gamle orden. Eftersom de militære muligheder var udtømte, måtte begge parter gå ind på stormag- ternes krav.
 • Slesvig-holsterne blev i januar 1851

  Slesvig-holsterne blev i januar 1851 tvunget til at nedlægge våbnene og opløse den slesvig-holstenske regering og statsdannelse. I hertug- dømmerne var der fortsat enevælde med rådgivende stænderforsamlinger.
 • Stormagterne kommer på banen

  Stormagterne med Rusland i spidsen ønskede at stoppe borgerkrigen og slette sporene af 1848-revolutionerne, for hverken det dansk-sles- vigske eller det slesvig-holstenske nationale projekt harmonerede med deres ønske om at genoprette den gamle orden. Eftersom de militære muligheder var udtømte, måtte begge parter gå ind på stormag- ternes krav.
 • Period: to

  Helstaten blev formelt genopretten

  Helstaten blev formelt genoprettet, men på det folke- lige plan kneb det, da de nationale spændinger var for store. Befolkningen i det sydlige Slesvig, Holsten og Lauenburg følte samhørighed med det tyske folk og ikke med det danske. Grænsen for stat og nation var således ikke sammenfaldende.
 • Den danske regering gennemført en tosproget fællesforfatning

  I 1855 fik den danske regering gennemført en to- sproget fællesforfatning med et rigsråd fælles for hel- staten. Man forsøgte herved at forbinde kongerigets demokratiske valgte rigsdag, der havde lovgivende magt, med hertugdømmernes konservative organer, der kun havde rådgivende status.
 • Rigsrådets første samling

  Rigsrådets første samling i 1856 endte i sammenbrud, hvor
  de nationale spændinger viste sig uoverstigelige. I forfatningen var hertugdømmerne ikke ligestillet med kongeriget, og forslaget blev derfor forkastet af den holstenske stænderforsamling samme år og i 1858 erklæret for ugyldigt af Forbundsdagen i Frankfurt.
 • Period: to

  Danevirke og Dybbøl blev feltmæssigt befæste

  Danevirke og Dybbøl blev feltmæssigt befæstet i årene 1861-1863, og der skete mindre arbejde ved Fredericia.
 • Slaget ved Dybbøl