1864

Begivenheder op til krigen i 1964

 • Optøjer og demonstrationer i Paris

  Optøjer og demonstrationer i Paris
  Folket ville have kongen af tronen, herefter blev demokratiet indført. Disse optøjer og demonstrationer påvirkede de omkringliggende lande. Dette var starten på den demokratiske bølge, også kaldt julirevolutionen.
 • Bøndernes oprør

  Bøndernes oprør
  Bønderne var de eneste der havde værnepligt på dette tidspunkt. De samlede 10.000 underskrifter imod dette, samt at der burde være lige beskatning af jord, og man skal kunne få støtte fra fæste til selveje. Kongen afslog disse krav og herefter forbd kongen bønderne i at holde møder. Bønderne mistede tiltroen til kongen, og resulterede i oprettelsen af foreningen ''Bondevennernes selskab''. Det var de nationalliberale borger + bønderne, begyndte nu at være modstandere af regeringen.
 • Opgivelse af den enevældige magt

  Frederik VII overtog magten fra Christian VIII, hvor han opgav den enevældige magt på baggrund af den deputation, der bestod af et krav om demokratisk forfatning, hvor et krav var at Slesvig og Holsten blev samlet. Herefter kom den nye regering, som blev ledt af de Nationalliberale.
 • Grundloven

  Frederik VII underskriver Danmarks Riges grundlov. Rigsdagen består af folketing og et landsting.
 • Novemberforfatningen

  Novemberforfatningen
  Fællesforfatning for kongeriget og Slesvig. Regeringen ville lave en lov om Holstens selvstændige stilling inden for monarkiet. Dette ville Preussens kansler gerne have ophævet, men det blev den ikke. Dette gav anledningen til at angribe Danmark. Hvilket leder os til krigen i 1964.