Revolution

Dansk demokrati

 • Den industrielle revolution i England

  Den industrielle revolution i England
 • Period: to

  Dansk demokrati

  Kendetegn for perioden:
  National bevisthed, nationalfølelse
  Nationen betød meget for befolkningen hvilket førte til krige
  Dette galt i hele Europa
 • Landboreform: enclousure

  Landboreform: enclousure
 • Stavnsbåndet ophæves

  Stavnsbåndet ophæves
 • Handel og søfart

  Handel og søfart
  storhedstid i slutningen af 1700-tallet
 • Forbud mod slavehandel i Danmark

  Forbud mod slavehandel i Danmark
 • Napoleonskrigenes start

  Napoleonskrigenes start
 • Danmark går med Napoleon

  Danmark går med Napoleon
 • Danmark går bankerot

  Danmark går bankerot
 • Danmark mister Norge

  Danmark mister Norge
 • Krise i Danmark

  Krise i Danmark
 • Enevælden i modvind

  Enevælden i modvind
  Optøjer og demonstrationer i Paris
  Liberalister ønskede mere demokrati -> kongen gik af
  Det der skete i Paris, var inspiration for andre lande
 • Stænderforsamlingerne

  Stænderforsamlingerne
  Frederik d. 6 oprettede stænderforsamlingerne for at undgå en revolution
  På baggrund af stænderforsamlingerne opstod nationalliberalismen med Orla Lehman i spidsen
 • De nationalliberale

  De nationalliberale
  Danmark til Ejdern
  Fri forfatning
 • Kongen bliver væltet - accepterer en fri forfatning

  Kongen bliver væltet - accepterer en fri forfatning
  Frederik den 7. accepterer en fri forfatning og fratræder frivilligt
 • Slesvig og Holstein

  Slesvig og Holstein
  Treårskrigen
  Krig mellem Kongeriget og Hertugdømmerne
  Danmark vinder!
 • Grundloven

  Grundloven
 • Novemberforfatningen

  Novemberforfatningen
  Forfatning for Kongeriget og Slesvig
  Preussen kunne ikke lide forfatningen og sammen med Østrig sender de troppper til Danmark
 • Danmark taber

  Danmark taber
  Danmark taber mod Preussen og mister Slesvig, Holstein og Lauenberg
 • Industrialiseringen slår igennem i Danmark

  Industrialiseringen slår igennem i Danmark
  Andelsforeninger opstår
 • Partiernes opståen

  Partiernes opståen
  Venstre - bønderne
  Social demokratiet - arbejderne
  Radikale Venstre - husmænd og akademikere
  Højre - godsejere
 • Fagforeninger

  Fagforeninger
 • Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet
  Ledet af Karl Marx internationalt, i Danmark var det Louis Pio
 • Parlementarismen

  Parlementarismen