Historyfeatureimg

Historie

 • Grundlæggelse af stænderforsamlingerne

  Her blev stænderforsamlingerne grundlagt af Frederik d. 6. som ikke kunne lovgive men kun rådgive kongen.
 • Slesvisk stænderforsamling

  Hiort Lorenzen snakkede dansk til en stænderforsamling i slesvig hvilket gav et kæmpe skænderi da sagde formanden til ham at han ikke skulle tale dansk.
 • Frederik d. 6. død

  Her døde Frederik d. 6. 71 år gammel på Amalienborg. og da han ikke havde nogen tronarving var det hans fætter som blev konge
 • Afslutning på sprogstrid

  Christian d. 8, havde bestemt at kun dem i stænderforsamling som ikke kunne tysk måtte tale dansk. så alle blev nød til at tale tysk.
 • Orla Lehmann

  Orla Lehmann forklarede bønderne at de vill få det bedre under en fri forfatning end under en enevældig konge, Orla Lehmann blev sat i fængsel hvor han blev hyldet og blev til en frihedshelt.
 • Det åbne brev

  Christian d. 8. havde skrevet et brev som var skrevet til augenstenborgernes og slesvig-holsterne hvor der stod at den danske tronarving også havde krav over slesvig og holsten
 • Frederik d. 7. blev kronet

  Frederik d. 7. blev kronet på Christiansborg Slots altan, da han var 40 år. det var Frederik d. 7. som havde lavet grundloven,
 • Februarrevolutionen

  efter mange år med dårlig høst var arbejdsløsheden blevet stor og priserne steg, efter få dage fik borgerne overtaget paris og kongen Ludvig Filips flygtede med sin familie til England. oprøret bredte sig til resten af Europa,
 • Period: to

  Landene vender tilbage til enevælde udover Danmark

  efter februar revulotionen i Europa vendte de fleste lande tilbage til en enevældig konge udover Danmark som fik en demokratisk forfatning som vi så beholdte
 • Møde i Rendsborg

  Slesvig-holstenerne ville lave oprør mod tyrannerne i København de mente ikke at det var et problem siden af danskerne var et "doven, dvask og usammenhængende folk" mente de. de sendte brev til kongen hvor Slesvig ville have en fri forfatning og være med i det tyske forbund.
 • Period: to

  Afslutning af enevælden

  på rådhuset sagde Orla Lehmann at byrådet skulle henvende sig til kongen og bede om nye ministre. om aftenen til et møde mellem de nationale-liberale var salen fyldt og Orla Lehmann holdte en tale og fik den store forsamling til at henvende sig til kongen. mange ville af sted den samme dag men kaptajnen Tscherning, mente at de skulle vente til næste dag. næste dag gik 15.000 folk op til kongen og han bøjede sig for deres krav og enevælden var slut
 • Grunloven indføres

  da preusserne var oppe i jylland skrev Frederik d 7. under på Danmark riges grundlov og enevælden fra 1660 blev afskaffet.