• treårskrigen

  det var en borger krig mellem danskerne og tyskerne i slesvig
 • 1848

  forsøgte hertugdømmerne Slesvig og Holsten at løse sig fri fra helstaten
 • enevælden og grundloven

  ophørte enevælden og fik grundloven
 • afslutning på treårskrigen

  Treårskrigen går på standby
 • danskerne ville skille holsten ud af helstaten

  erklærede den danske regering at de agtede at skille tysksinde Holsten uf af helstaten og indlemme Slesvig dette var et brud på fredsaftalen
 • nye planer

  Danmark laver nye planer får en ny forfatning
 • død

  dør Frederik 7. Samme dag krævede tyskerne at de trækkede den nye forfatning tilbage
 • advarsel

  giver de Danmark en frist på 2 dage til at trække forfatningen
  tilbage, ellers vil de erklærer krig mod Danmark
 • krig!

  erklærer tyskerne krig!
 • forlader dybbøl

  tyskerne gør klar til angreb men danskerne havde trukket sig tilbage. Tyskerne indhentede dem ved Sankelmark og skyd mange men de fleste nåede at flygte
 • gør sig klar

  40.000 preussiske tropper gør sig klar til at storme skanserne
 • Dybbøl nederlag

  krigen der brød ud i vinteren 1864 ved Dybbøl det store nederlag
 • belejring af dybbøl

  østrigeske tropper angriber Vejle og Fredericia og det er ny dybbøl der står mellem tyskland og danmark