Slesvigs historie

By Ousager
 • 279

  Olgerdige & Vendersvold anlægges

 • 400

  Anglere til England

 • 500

  Dannevirke anlægges

 • Dec 25, 800

  Karl den Store kejserkrones

 • Jul 14, 808

  Dannevirke udbygges af Godfred

 • Jun 12, 848

  Ansgars kirke i Hedeby

 • Jun 12, 974

  Otto II angriber Harald Blåtand

 • Jan 12, 1115

  Knud Lavard hertug af Slesvig og Holsten

 • Jan 12, 1170

  Valdemarsmuren

 • Nov 22, 1286

  Erik Klipping myrdes (nok) af hertug Valdemar af Slesvig

 • Jan 12, 1460

  Christian I "Up ewig ungedeelt"

 • Mar 8, 1523

  Christian II erstattes af hertug Frederik af Slesvig

 • Ejderkanalen indvies

 • Lornsens slesvig-holstenske flyveskrift

 • Stænderforsamlinger i Slesvig og Holsten

 • Sprogreskriptet i Slesvig

 • Lehmann "DK til Ejderen"

 • Hiort Lorenzen "vedbliver at tale dansk" på Slesvigs stænderforsamling

 • Slesvig-holstensk oprør

 • Grundloven

 • Slaget på Isted Hede

 • Novemberforfatningen

 • Dannevirke forlades

 • Dybbøl falder

 • Londonkonferencens sammenbrud

 • Als erobres

 • Prøjserne erobrer Holsten fra Østrig

 • Prøjsiske konge tysk kejser, udråbt fra Versailles

 • Kielerkanalen indvies

 • Sikringsstilling Nord

 • Våbenstilstandsdagen

 • Versailles-freden

 • Afstemning 1. zone

 • Påskekrisen

 • Hitler tysk rigskansler

 • Tysk-dansk ikke-angrebspagt

 • Tysk besættelse af Danmark

 • Atlantvolden

 • Befrielsen fra tysk besættelse af Danmark

 • Knud Kristensen mødes med mistillid som statsminister

 • København-Bonn-erklæringerne