De Slesvigske Krige

 • Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen"

  Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen"
  Orla Lehmanns tale om hvor langt danmark strækker sig.
  Der både Liberalisme og Nationalisme i talen. Orla Lehmann mener at danmark burde gå til Ejderen fordi at der i Slesvig tales dansk og i Holsten tales tysk.
 • Resolutionerne ved taget på Casinomødet

  Resolutionerne ved taget på Casinomødet
  Trods stor modstand fra det danske folk, ønsker Slesvig at være uafhængig af kongen og derved være selvstændige. Meningerne er delte i Slesvig, da nogle vil tilhøre det tyske forbund, mens andre som en Slesvig-Holstensk stat, vil tilhøre Danmark. Dette medfører, at nationalismen spreder sig, og Slesvig bliver optaget i det tyske forbund og kunne senere, ved eget militær, klare sig selv som en selvstændig republik.
 • London traktaten.

  London traktaten.
  Danmark vandt krigen men tabte freden –
  Altså Danmark nåede ikke til Ejderen. man får besked på fra stormagternes side at helstaten Slesvig, Holsten og Lauenborg skal bevares. Og denne london traktat brydes så vil novemberforfatningen i 1863
 • November forfatningen

  November forfatningen
  November-forfatningen handler om en fælles forfatning, som forklarer dele af grundloven, der omhandler fællesdele for Danmark og Slesvig. Dette betyder, at Slesvig skal være en del af Danmark og indordne sig efter den danske grundlov. Dette er Slesvig modstander af, og det er ligeledes Preussen og Østrig som kræver forfatningen ophævet, eller krig. Da forfatningen ikke blev trukket tilbage, bombaderede Preussen Danmark ved Dybbøl. Slesvig gik herefter tabt for Danmark.