tijdlijn geschiedenis, Jurre Twan 2B

By jurre t
 • Jan 1, 1500

  kritiek op katholieke kerk.

  kritiek op katholieke kerk.
  rond het jaat 1500 hadden veel mensen kritiek op de katholieke kerk. dat kwam omdat de priesters en monniken vertelden dat de gelovigen zich moesten houden aan de regels, maar de priesters en monniken hielden zich zelf niet naar de regels en deed veel wat eigelijk niet mocht. daar waren de gelovigen klaar mee en hadden veel kritiek op de kathol8eke kerk.
 • Jan 1, 1509

  Johannes Calvijn

  Johannes Calvijn
  de fransman Johannes Calvijn was naast Luther de belangerijkste hervormer. Hij legde de nadruk op gods almacht. Volgens Calvijn had god al vantevoren besloten welke mensen na hun dood in de hemel komen en welke mensen niet. in 1560 groeide het aantal calvinisten. hoewel ze wel in de minderheid bleven, vormden ze een strijdlustige, invloedrijke groep binnen de samenleving.
 • Jan 1, 1515

  Karel de V landsheer van Nederlandse gewesten.

  Karel de V landsheer van Nederlandse gewesten.
  in 1515 werd Karel de V landsheer van Nederlandse gewesten. In het begin had Karel nog niet hele Nedrelanden in handen. Door gebieden te kopen en oorlog te voeren bezat hij in 1543 op Bisdom Luik na alle gewesten.
 • Jan 1, 1517

  Luther wilde de kerk hervormen.

  Luther wilde de kerk hervormen.
  in 1517 noteerde hij zijn kritiek in een lijst van 95 stellingen. leiding van de katholiek kerk wees het gelijk af en gooide hem in de ban. Karel de V steunde de paus in zijn strijd tegen Luther. Karel eiste dat Luther zijn kritiek zou herroepen, maar Luther weigerde.
 • Jan 1, 1550

  plakkaten

  plakkaten
  Karel de V wenste dat al zij onderdanen katholiek waren. Hij vaardigde daarom een paar keer plakkaten (wet) uit tegen de protestanten. Een plakkaat uit 1550 was zo streng dat het bekend staat als bloedplakkaat. De stadsbesturen in de Nederlanden moesten zorgen voor de uitvoering van de plakkaten. Maar vaak deden ze dat expres niet goed, omdat ze niet gediend waren van die centrale wetgeving.
 • Jan 1, 1555

  Hervorming

  Hervorming
  in 1555 werd de vrede in augsburg getekend. voortaan mocht iedere heerser in zijn gebied het geloof zelf bepalen. zo leidde de hervorming die Luther was begonnen tot een nieuwe kerk: de Protestantse.
 • Jan 1, 1555

  Filips ll

  Filips ll
  in 1555 trad Karel de V af. Hij was uitgeput na veertig jaar reizen en besturen. Hij ging in het warme spanje wonen. Zijn jongere broer Ferdinand volgde hem in het Duitse rijk op als keizer. Zijn zoon Filips ll werd koning van Spanje en landsheer van de Nederlanden.Filips voelde zich niet thuis in de Nederlanden. in 1559 vertok hij voor goed naar spanje. Het bestuur in Nederlanden liet hij over aan zijn halfzuster Maragreta van Parma; zij werd landvoogdes.
 • Jan 1, 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  In de zomer van 1566 brak in Vlaanderen de beeldenstorm uit. Bij een beeldenstorm worden alle beelden en allemaal andere heilige dingen van de kerk kapot gemaakt. De heilige beeldjes en andere heilige dingen werden kapot gemaakt door predikanten. Ze riepen de toehoorders op om de katholieke kerken in bezit te nemen. De beelden storm werd in korte tijd verspreid door het hele Nederlanden.
 • Jan 1, 1567

  de hertog van Alva

  de hertog van Alva
  Margareta gaf de stadshouder opdracht in hun gewesten een eind te maken aan de beeldenstorm. De landvoogdes slaagde erin de orde te herstellen en berichte Filips ll dat alles weer onder contole was. Maar die had inmiddels besloten dat er hardere maatregelen nodig waren. Hij stuurde zijn beste veldheer naar de Nederlanden: de hertog van Alva. Nadat de hertog met zijn spaanse troepen in augustes 1567 in Brussel arriveerde, volgde hij Margareta op als landvoogd en richtte de Raad van Beroerten op.
 • Apr 1, 1572

  oorlog in de Nederlanden.

  oorlog in de Nederlanden.
  Willem van Oranje was naar Duitsland gevlucht. In 1568 viel hij met huurlingeners op twee plaatsen de Nederlanden binnen. De inval mislukte, maar in 1572 probeerde hij het opnieuw. weer ging het mis, tot de watergeuzen op 1 april bij verrassing het stadje Den Briel innamen. Nu kozen andere steden in Holland en Zeeland ook de kant van de opstandelingen. Ze waren ontevreden, omdat Alva de Tiende Penning wilde invoeren.