De opstand

 • 1509

  De nieuwe hervormer, Calvijn kwam.

  De nieuwe hervormer, Calvijn kwam.
  Calvijn legde de nadruk op de almacht van God. Hij vertelde aan iedereen dat god al had besloten of je in de hemel kwam en wie niet na de dood. Calvijn zei ook dat de mensen God moesten aanbidden volgens de strikte regels.
 • 1515

  Karel V werd de landsheer van de Nederlandse gewesten.

  Karel V werd de landsheer van de Nederlandse gewesten.
  Karel V had aan het begin van dat hij een landheer was nog niet alle gebieden van Nederlanden. Later ergens in 1543 kreeg hij heel Nederland in beschikken. Hij kreeg het door oorlog te voeren en gebieden te kopen. Een landheer betekent trouwens iemand die heerser is over een gebied wat geen koninkrijk is.
 • 1517

  Luther noteerde zijn kritiek in de lijst van 97 stellingen

  Luther noteerde zijn kritiek in de lijst van 97 stellingen
  Luther was het er niet mee eens dat de monniken aflaatbrieven verkochten. De monniken verkochten die brieven aan mensen zodat hun zonden werden vergeven. Als je zonden worden vergeven kun je naar de hemel. Luther spijkerde daarom een brief met kritiek van 97 stellingen op de deur van de kerk.
 • 1555

  Filips II nam het werk van Karel V over als landheer.

  Filips II nam het werk van Karel V over als landheer.
  Filips II volgde Karel V op als landsheer omdat Karel V uitgeput was na veertig jaar reizigen en hij ging verhuizen naar Spanje. Filips II is de zoon van Karel V en volgde hem daarom op als landsheer, ook was hij nog koning van Spanje. Filips voelde zich niet thuis is Nederland en daarom liet hij zijn half zus Margereta van Parma landvoogdes worden. En hijzelf verhuisde naar Spanje.
 • 1566

  Er brak een Beeldenstorm uit in Vlaanderen

  Er brak een Beeldenstorm uit in Vlaanderen
  De protestanten moesten altijd in het geheim de kerkdiensten houden, ze hadden geen kerken in bezit dus ze moesten in de buiten lucht het doen. De kerkdiensten vonden buiten de stadsmuren plaats omdat niemand het mocht weten natuurlijk. De protestanten wouden ook een kerk dus vonden er hagenpreken plaats. Maar die kerken stonden vol met beelden, heiligbeelden en de kerkgebouwen moesten daarom leeggehaald worden, daardoor brak er een Beeldemstorm uit in de zomer vab 1566.
 • Apr 5, 1566

  Een groep edelen boden een Smeekschrift aan Margareta van Parma.

  Een groep edelen boden een Smeekschrift aan Margareta van Parma.
  Margareta kreeg een Smeekschrift erin stond dat Margareta de plakkaten tegen ketters buiten werking te stellen totdat Filips geantwoord had. De edelen verzochten ook nog dat Margareta de koning moest vragen om de Staten-Generaal bij elkaar te roepen. Dat vroegen ze om de politieke en religieuze problemen op te lossen in Nederland.
 • 1568

  Willem van Oranje viel de Nederlanden binnen.

  Willem van Oranje viel de Nederlanden binnen.
  Willem viel op twee plaatsen De Nederlanden binnen met zijn huurlingenlegers in 1568. Het mislukte en in 1572 mislukte het nog een keer. Op 1 april broken er Watergeuzen binnen in het stadje Den Briel en namen het in. Later kwamen er meer steden in Holland en Zeeland bij de Watergeuzen. Ze gingen daarheen omdat Alva de Tiende penning wilde invoeren.
 • 1573

  Requesens volgde Alfa op als landvoogdes over de Nederlanden.

  Requesens volgde Alfa op als landvoogdes over de Nederlanden.
  Requesens volgde Alva op in 1573 en kondigde de generaal pardon af, zodat alle mensen de wapens zouden wegleggen. Alleen Requesens overleed al na 3 jaar landvood zijn dus in 1576, dat was niet een heel goed moment want Spanje was heel erg arm geworden. Het leger van Spanje ging tekeer en er ontstond een Spaanse furie.
 • 1580

  Filips II verklaard Willem van Oranje vogelvrij.

  Filips II verklaard Willem van Oranje vogelvrij.
  Filips II had Willem van Oranje ooit benoemd tot stadhouder maar nu had hij spijt want sinds Filips naar Spanje vetrokken was, was Willem zich steeds meer gaan afzetten tegen Filips en het bestuur. Willem wilde meer invloed op het bestuur. Dus Filips zei: wie Willem dood krijgt een grote som geld en een adellijke titel.
 • De gewesten sloten een wapenstilstand met de Spanjaarden.

  De gewesten sloten een wapenstilstand met de Spanjaarden.
  De gewesten sloten een wapenstilstand met de Spanjaarden in omdat de Hollandse kooplui de oorlog wilden stoppen. De Spanjaarden waren ook heel arm geworden doordat ze veel geld waren kwijtgeraakt toen ze met de Armada Nederland en Engeland wilden binnenvallen. Filips was zijn manschappen kwijt geraakt toen de ze onderweg waren om Nederland en Engeland binnen te vallen, maar door de zware storm zijn er veel mensen overleden.