De Republiek

 • 1515

  Karel V heerse over de meeste gewesten

  Centralisatiebeleid: Het streven van heersers om hun gebied vanuit 1 plek te besturen
 • 1521

  Luther voor de Rijksdag in Worms, Karel spreekt Rijksban over hem uit

  Luther zocht steun voor zijn andere opvattingen. En die kreeg hij. met de afspraak Cuius regio eius religio bepaalde de vorst voortaan niet meer het geloof van zijn volk
 • 1531

  Instelling van de 3 Collaterale Raden

 • 1543

  Karel V heeft alle 17 gewesten in bezit

 • 1550

  Instelling Bloedplakkaten

  Andere naam voor de regel dat alle ketters gestraft zullen worden
 • 1555

  Karel V doet afstand van zijn troon, Filips II erft de Nederlanden

 • 1566

  Smeekschrift en Beeldenstorm

  Aanval van protestanten op de katholieke kerk
 • 1567

  Komst van Alva naar de Nederlanden

 • Apr 1, 1572

  Geuzen nemen Den Briel in

  Alva verliest Den Briel, de dijken worden doorgestoken en zo kunnen de geuzen aanvallen op Den Briel en het heroveren, op 1 april verliest Alva zijn bril(Den Briel)
 • 1573

  Alva verlaat de Nederlanden

  Alva kwam om een einde te maken aan de politieke onrust en de beeldenstorm, maar toen dat niet lukte verliet hij de Nederlanden
 • 1574

  Ontzet van Leiden

  Alva wilde Leiden in handen hebben, zijn soldaten hebben bijna een jaar om de muren gelegen en er ontstond hongersnood en er gingen veel mensen dood. Uiteindelijk besloot Oranje om de dijken door te steken en toen gingen de belegeraars er vandoor.
 • 1576

  Pacificatie van Gent

  Tijdelijke samenwerking van tegenstanders om de Spaanse soldaten weg te drijven
 • 1578

  Alteratie van Amsterdam

  Amsterdam bleef trouw aan Filips II terwijl de rest van Nederland protestants was waren zij katholiek. De protestanten probeerden om Amsterdam bij Oranje te krijgen maar dat ging niet makkelijk. Toen het uiteindelijk toch lukte was dat de ALTERATIE dus OMMEKEER van Amsterdam
 • 1579

  Unie van Utrecht

  Een overeenkomst tussen een aantal gewesten in de Nederlanden waarin staat dat ze zich gezamenlijk gaan inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  In dit plakkaat staat dat Filips II niet langer als hun heer wordt gezien
 • Willem van Oranje vermoord

  Hij werd vermoord door een aanhanger van Filips II
 • De Noordelijke Nederlanden gaan verder als zelfstandige Republiek

 • Spaanse Armada verslagen

 • Oprichting VOC

  Verenigde Oost-Indische Compagnie, werd opgericht voor de handel in specerijen in Azië, groot deel van de Gouden eeuw. Later werd ook de WIC opgericht in 1621
 • Begin 12-jarig bestand

  Tijdelijke wapenstilstand van 12 jaar tussen Nederland en Spanje
 • Coen verplaatst bestuurscentrum VOC naar Batavia

 • Oldenbarnevelt onthoofd

  Johan van Oldenbarnevelt was raadpensionaris van Holland. Samen met prins Maurits wist hij de Republiek vorm te geven, maar na 2 jaar kwam hij in conflict met Maurits en is hij onthoofd.
 • Einde 12 jarig bestand

  Na 12 jaar was de wapenstilstand tussen Nederland en Spanje voorbij en werd er weer gevochten
 • Period: to

  Bouw Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam

  Veel Joden kwamen naar de Republiek omdat ze hier hun geloof konden uitten terwijl dat in hun eigen land niet kon. Vooral in Amsterdam waren veel Joden, het werden er steeds meer waardoor ze uiteindelijk hun eigen synagoge hebben gekregen.
 • In het verdrag van Munster erkent Spanje de Republiek

  Het verdrag tussen Spanje en de Republiek waarin de Republiek onafhankelijk wordt verklaard. En er dus een einde komt aan de 80-jarige oorlog.