47798

De Nederlandse Opstand

 • Jan 1, 1555

  Koning Filips II wordt heerser over het Spaanse gedeelte van Hapsburgse Rijk

  Koning Filips II wordt heerser over het Spaanse gedeelte van Hapsburgse Rijk
  Via erfopvolging wordt Philips heerser van het Spaanse gedeete van het Hapsburgse Rijk, waar grofweg de gehele Benelux onder valt.
 • Jan 1, 1558

  Filips' Bede

  Filips' Bede
  Filips bedingt een negenjarige bede zodat dat Staten-Generaal niet bij elkaar hoeven te worden geroepen.
 • Jan 1, 1559

  Filip II vertrekt naar Spanje

  Filip II vertrekt naar Spanje
  Filips II vertrekt voorgoed naar Spanje, en laat het bestuur van de Nederlanden over aan Margaretha van Parma.
 • Dec 1, 1559

  Willem van Oranje wordt Stahouder

  Willem van Oranje wordt Stahouder
 • Dec 31, 1564

  Willem van Oranje uit zijn visie over de Geloofskwestie

  Willem van Oranje uit zijn visie over de Geloofskwestie
  Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst ontnemen.
 • Apr 5, 1566

  Lage edelen bezoeken Margaretha van Parma in Brussel

  Lage edelen bezoeken Margaretha van Parma in Brussel
  Lage edelen trekken naar Brussel om daar landvoogdes Margaretha van Parma te verzoeken om de gruwelijke kettervervolgingen stop te zetten. Zij kan hier geen definitieve beslissing over maken (dat ligt in de handen van Koning Filips II) , maar vraagt de inquisiteurs om soepeler met de regels om te gaan.
 • Aug 10, 1566

  Begin Beeldenstorm in Steenvoorde

  Begin Beeldenstorm in Steenvoorde
  In een kerk in Steenvoorde wordt een Kerk ingevallen en geplundert. Het kenmerkt het begin van de Beeldenstorm.
 • Jan 6, 1567

  Alva komt aan in Nederland

  Alva komt aan in Nederland
  Hij wordt Hertog, en is gestuurd om de Beeldenstorm te stoppen.
 • May 23, 1568

  Slag bij Heiligerlee

  Slag bij Heiligerlee
  De Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 eindigde met de eerste overwinning van de opstandelingen in de Tachtigjarige Oorlog. De veldslag vond plaats bij het plaatsje Heiligerlee, nabij Winschoten, in de provincie Groningen.
 • Jul 26, 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  Door middel van het Plakkaat van Verlatinghe zweren de Noordelijke Gewesten de Koning van Spanje, Filips II af.
 • Dood Willem van Oranje

  Dood Willem van Oranje
  Willem van Oranje komt om bij een aanslag gepleegd door Balthasar Geeraerts.
 • Ontstaan Republiek der zeven Nederlanden en Spaanse Armada verslagen

  Ontstaan Republiek der zeven Nederlanden en Spaanse Armada verslagen
  Met het calvinisme als dominante godsdients streden deze Verenigde Zeven Nederlanders tegen de legers van Filips II.De Spaanse Armada wordt verslagen door een Engelse vloot onder leiding van admiraal Charles Howard en viceadmiraal Francis Drake, terwijl Nederlandse watergeuzen de Hertog van Parma verhinderden zich vanuit Vlaanderen bij de Armada aan te sluiten.