2692

Opstand Der Nederlanden

 • Feb 24, 1500

  Karel V

  Karel V
  Keizer Karel V ( Gent, 24 februari 1500- Cuacos de Yuste, Spanje)
 • Aug 18, 1515

  1515 Karel V gaat regeren

  1515 Karel V gaat regeren
  Karel van Luxemburg wordt geboren in Gent op 24 februari 1500, maar hij verhuist al snel naar Mechelen. Daar wordt hij opgevoed door zijn tante, Margareta van Oostenrijk, tot hij op 15-jarige leeftijd meerderjarig wordt verklaard en hem het bestuur over de Nederlanden wordt toevertrouwd.
 • Aug 18, 1519

  Karel V wordt verzoken

  Karel V wordt verzoken
  Karel V wordt verkozen tot Keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie.
 • Aug 18, 1539

  Opstanden van adel en steden

  Opstanden van adel en steden
 • Aug 18, 1549

  Karel V kondigde op 4 november 1549 de pragmatieke sanctie af.

  Om de eenwording van zijn gebieden toekomstbestendig te maken kondigde Karel V, een jaar na het verdrag van Augsburg, op 4 november 1549 de pragmatieke sanctie af. Hierin werd bepaald dat de zeventien staatjes van de Bourgondische Kreits als één en onverdeelbaar overgeërfd zouden moeten worden. Met andere woorden, na de dood van Karel V of één van zijn opvolgers konden de staatjes van de Bourgondische Kreits niet opgedeeld worden tussen de nakomelingen.
 • Aug 18, 1555

  Nederland onderdeel van Spanjaarden

 • Sep 25, 1555

  De godsdienstvrede van Augsburg

  De godsdienstvrede van Augsburg
  De godsdienstvrede van Augsburg ging uit van het principe cuius regio, eius religio of te wel in het Nederlands van wie het land is, is ook de godsdienst. Dit hield in dat iedere rijksvorst besliste welke godsdienst op zijn grond gelooft werd. In het verdrag stond dat wanneer een bisschop zich tot het protestantisme bekeerden hij zijn geestelijke macht verloor. Protestantse onderdanen mochten verhuizen uit een katholiek gebied maar moesten daar dan wel voor betalen.
 • Oct 25, 1555

  Troonsafstand Karel V

  Troonsafstand Karel V
  Karel V zag de Godsdienstvrede van Augsburg als een persoonlijke nederlaag. Teleurgesteld en uitgeput door het vrijwel permanente rondreizen, deed hij op 25 oktober 1555 in Brussel troonsafstand
 • Aug 19, 1558

  Karel V sterft

  Karel V sterft
  op 21 september 1558, stierf Karel V
 • Aug 19, 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  Een beeldenstorm is de vernieling op grote schaal van heiligenbeelden en andere objecten van religieuze kunst alsmede van liturgische gebruiksvoorwerpen.
 • Aug 19, 1571

  Alva voet vaste belastingen

  Alva voet vaste belastingen
  1571
  Alva voet vaste belastingen in (10de en 100ste penning).
 • Apr 1, 1572

  De Watergeuzen

  De Watergeuzen
  De Watergeuzen nemen op 1 april Den Briel in.
  Veel steden komen in opstand.
  Vrije statenvergadering in Dordrecht.
  Oranje opnieuw stadhouder van Holland en Zeeland.
  Zutphen en Naarden door Spanjaarden veroverd en zwaar bestraft.
 • Apr 1, 1572

  De inname van Den Briel

  De inname van Den Briel
  1 Apr 1572
  De Geuzen waren na de komst van Alva de zee op ‘gevlucht’ ze verbleven in de haven van Londen, tot koningin Elizabeth hen in het voorjaar van 1572 beval te vertrekken. De geuzenvloot kwam door de wind bij het plaatsje Den Briel terecht. De Geuzen hadden het geluk dat het niet het complete garnizoen aan Spaanse soldaten aanwezig was hierdoor konden zei het vrij gemakkelijk innemen, vanwege de ligging van Den Briel was dit achteraf een erg belangrijke overwinnin
 • Oct 20, 1576

  De Spaanse Furie

  De Spaanse Furie
  De Spaanse Furie of Plundering van Maastricht te Maastricht vond plaats op 20 oktober 1576 tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
 • Nov 8, 1576

  De Pacificatie van Gent

  De Pacificatie van Gent is een overeenkomst tussen de Nederlandse gewesten, zei sloten zich hierbij aan bij een Generale Unie en kan worden bestempeld als een overwinning voor Willem van Oranje, die handig gebruik maakte van toestanden die waren ontstaan in Antwerpen als gevolg van de Spaanse Furie.
 • Aug 19, 1578

  Calvinistische invloed vergroot;

  Calvinistische invloed vergroot;
  1578
  Calvinistische invloed vergroot; in Amsterdam regenten vervangen door protestantse.
 • Jul 26, 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  Plakkaat van Verlatinghe
  26 Jul 1581 Het Plakkaat van Verlatinghe was een afzwering van de Spaanse koning Filips de 2de door de Nederlandse gewesten. De gewesten gaven hiermee aan opzoek te gaan naar een betere koning, later bleek er geen goed alternatief te zijn en besloten de Gewesten een Republiek te vormen.
 • De dood van Willem van Oranje

  De dood van Willem van Oranje
  Filips de 2de verklaarde Willem van Oranje vogelvrij, dit hield in dat hij niet meer door de staat beschermd werd. Daarbij zette Filips de 2de een prijs op zijn hoofd en beloofde daarbij voor de moordenaar een adellijke titel. Uiteindelijk werd hij op 10 juni doodgeschoten door de fransman Balthasar Gerards, deze premie jager werd wel gepakt en gemarteld en gefolterd tot hij aan zijn verwondingen stierf.
 • Val van Antwerpen

  Het beleg van Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog begon op 3 juli 1584[1], duurde veertien maanden en eindigde met wat in het noorden de val van Antwerpen wordt genoemd op 17 augustus[2] 1585. De stad Antwerpen werd tijdens het beleg geleid door Marnix in de strijd tegen het reguliere leger onder leiding van Alexander Farnese, hertog van Parma.
 • Ontstaan republiek 1588

  De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ook de Verenigde Provinciën genoemd, was tussen 1588 en 1795 een confederatie met trekken van een defensieverbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel.
 • onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje

  1589 onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje
 • 1579 Unie van Utrecht

  1579 Unie van Utrecht
  Op 23 januari 1579 tekende een aantal Nederlandse gewesten een overeenkomst: de Unie van Utrecht. In deze overeenkomst bundelden de gewesten hun krachten om de Spanjaarden uit het land te jagen. Ook regelden ze enkele staatkundige zaken op het gebied van defensie, belasting en godsdienst. Was deze Unie van Utrecht het begin van onze huidige eenheidsstaat