Politieke tijdbalk 'De Republiek'

 • Period: 1000 to 1100

  Op het grondgebied van Nederland en België ontstonden hertogdommen, graafschappen en bisdommen.

 • 1200

  De stad Dordrecht ontstaat bij de monding van de grote Nederlandse rivieren. De stad profiteerde zo optimaal van de toenemende handelsvaart tussen Engeland en het Duitse rijk.

 • 1247

  Graaf Willem II van Holland wordt tot Duitse koning gekozen. Voordat hij zichzelf tot keizer kan kronen, wordt hij vermoord door opstandige boeren.

 • 1430

  De eerste Nederlanden (Hertogdom Brabant) komen voor het eerst onder één vorst te staan: Filips van (Filips de Goede).

 • 1464

  Filips de Goede roept de eerste Nederlandse Staten-Generaal bij elkaar.

 • 1477

  De zoon van Filips de Goede, Karel de Stoute, overlijdt op het slagveld.

 • 1482

  De Nederlanden komen grotendeels in handen van de Habsburgers, onder Filips de Schone.

 • 1515

  De vijftienjarige Karel V wordt in Brussel tot heer der Nederlanden uitgeroepen.

 • 1516

  Karel V wordt koning van Spanje.

 • 1519

  Karel V wordt keizer van het Duitse rijk.

 • Period: 1520 to 1543

  Karel verovert Utrecht in 1520, waarna hij als laatste Gelderland in 1543 verovert. Hij was sinds het veroveren van Gelderland landsheer van alle zeventien Nederlandse gewesten geworden.

 • 1522

  Karel V voert de inquisitie in de Nederlanden in. Deze inquisitie moest ervoor zorgen dat de protestanten werden opgespoord en berecht.

 • 1531

  Karel V richt in de Nederlanden de Collaterale Raden op: dit waren de Raad van State, de Raad van Financiën en de Geheime Raad.

 • 1555

  De Vrede van Augsburg wordt gesloten. Elke vorst mocht vanaf dit moment zelf bepalen welke religie in zijn gebied werd gehandhaafd. In de Nederlanden mochten protestanten hun geloof vrij uiten.

 • 1555

  Filips II volgt zijn vader Karel V op en de neemt de heerschappij van de Nederlanden over.

 • 1559

  Filips II geeft het bestuur van de Nederlanden over aan zijn halfzuster Margaretha van Parma.

 • 1559

  Willem van Oranje wordt stadhouder van de gewesten Holland en Zeeland.

 • 1565

  De hoge edelen in de Nederlanden vragen of de ketters minder hard konden worden aangepakt.

 • 1566

  400 lage edelen gaan naar de landvoogdes Margaretha van Parma en vragen haar om voor een tijd de kettervervolging te staken: zij stemt in.

 • 1567

  Filips II stuurt hertog Alva naar de Nederlanden.

 • 1568

  De Opstand begint wanneer Adolf- en Lodewijk van Nassau het Spaanse leger verslaan in de Slag bij Heiligerlee.

 • 1572

  Alva verovert de steden Naarden en Mechelen op wrede wijze.

 • Jan 4, 1572

  De Geuzen nemen onverwachts Den Briel, in Zeeland, in.

 • 1573

  Haarlem wordt ingenomen door Alva, maar Alkmaar wordt bevrijd door de Geuzen.

 • 1573

  Alva vertrekt uit de Nederlanden.

 • 1574

  De Spaanse Vloot wordt verslagen en Leiden wordt bevrijd.

 • 1576

  De Pactificatie van Gent wordt van kracht: de Spaanse troepen moesten de Nederlanden verlaten.

 • 1576

  Het Spaanse leger muit en dit leidt tot de Spaanse Furie. Het Spaanse leger neemt Antwerpen in en plundert de stad.

 • 1578

  Filips II stuurt de Hertog van Parma (de zoon van Margaretha). Deze weet met militaire overwinningen en slimme diplomatie (o.a. geld) het Zuiden te heroveren voor Spanje.

 • 1579

  De Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden scheiden van elkaar. De Noordelijke Nederlanden verenigden zich in de Unie van Utrecht, de Zuidelijke Nederlanden in de Unie van Atrecht.

 • 1580

  Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij: mensen kunnen nu zonder problemen en gevolgen Van Oranje vermoorden. Als ze dat doen worden ze zelfs beloond.

 • 1581

  Met het Plakkaat van Verlatinghe laten de opstandige Nederlanden weten dat ze stoppen met de Spaanse vorst als gezag te accepteren.

 • Willem van Oranje wordt in de Prinsenhof in Delft door Balthasar Gerards vermoord.

 • Parma kreeg na de moord op Van Oranje Antwerpen in handen.

 • De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstaat, nadat de Staten-Generaal het bestuur overneemt.

 • Spanje en de Republiek sluiten een wapenstilstand.

 • Jan Pieterszoon Coen laat na een woordenwisseling de Indonesische stad Jakarta afbranden. Met de restanten van deze stad, maakte hij de stad Batavia.

 • De Republiek zet de strijd tegen Spanje voort na het Twaalfjarig Bestand.

 • Jan Pieterszoon Coen vaart met een oorlogsvloot naar de Banda-eilanden.

 • Piet Hein boekt een legendarisch succes met de verovering van de gehele Spaanse ‘zilvervloot’.

 • Period: to

  De Republiek komt driemaal in oorlog met Engeland.

 • Het einde het stadhouderloze tijdperk van alle gewesten (behalve Groningen en Friesland). Twee staatsgezinde regenten, Johan- en Cornelis de Witt, worden in Den Haag door een woedende menigte vermoord.

 • Period: to

  De Republiek voert drie lange oorlogen met Frankrijk.