De Republiek

By liliaan
 • Period: 1500 to 1558

  Karel V

 • Period: 1507 to 1582

  Alva

 • 1515

  Karel V groot deel van de Nederlanden in handen

 • 1521

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

 • Period: 1527 to

  Filips II

 • 1531

  Instelling drie Collaterale Raden

 • Period: 1533 to

  Willem van Oranje

 • Period: 1533 to

  Elizabeth I

 • 1543

  Karel V alle Nederlanden in handen

 • Period: 1547 to

  Johan van Oldenbarnevelt

 • 1550

  Instelling van de Bloedplakkaten

 • 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg

 • 1555

  Karel V doet afstand van de regering over de Nederlanden

 • 1558

  Begin bisschoppelijke hervormingen in de Nederlanden

 • 1559

  Vrede tussen Spanje en Frankrijk

 • 1563

  Oranje, Egmond en Horn in oppositie met Granvelle, de nieuwe plaatsvervanger van Philips ll in de Nederlanden

 • 1565

  Philips wil hard ingrijpen, hij eist een kettervervolging

 • 1565

  Graaf Hendrik van Brederode tekent als eerste het Verbond der Edelen tegen de kerkelijke rechtbank: de inquisitie

 • 1566

  Margaretha van Parma belooft meer vrijheid -> veel protestanten keren terug

 • 1566

  Filips ll stuurt Alva om de edelen te onderdrukken

 • Apr 5, 1566

  Het verbond van edelen biedt Smeekschrift aan in Brussel

 • 1567

  Willem van Oranje vlucht naar Dillenburg

 • Period: 1567 to

  Maurits van Oranje

 • Period: 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

 • 1572

  Watergeuzen nemen Den Briel, Dordrecht, Gorkum, Vlissingen, Enkhuizen, Twente

 • 1572

  Hollandse adel en steden sloten de unie van Dordrecht

 • 1572

  Geuzen nemen Den Briel in

 • 1573

  Slag bij Vlissingen

  De Spaanse vloot bevoorraadt het belegerde Middelburg
 • 1574

  Het ontzet van Leiden

 • 1575

  Spanje bankroet

 • 1576

  Pacificatie van Gent

 • 1577

  Triomfantelijke intocht van Oranje in Brussel

 • 1578

  Farnese ( hertog van Parma) bestrijd de Opstand

 • 1578

  Alteratie van Amsterdam

 • 1579

  Splitsing noord en zuid Nederland

 • 1579

  Unie van Atrecht en Unie van Utrecht

 • 1581

  Willem van Oranje wordt vogelvrij verklaard

 • 1581

  Plakkaat van Verlatinge

 • 1582

  Aanslag op Willem van Oranje mislukt

 • Parma verovert grote steden in Vlaanderen

 • Willem van Oranje vermoord

 • Period: to

  Frederik Hendrik van Oranje

 • Oldenbarnevelt landsadvocaat van Holland

 • Onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Zeven Provinciën

 • Spaanse Armada wordt verslagen

 • Noordelijke Nederlanden zelfstandige republiek

 • Gewestelijke Staten soevereiniteit in de Noordelijke Nederlanden

 • Period: to

  Maurits en Willem Lodewijk veroveren grote delen van de lage landen

 • Groningen veroverd

 • Prins Maurits verslaat Spaans ruiterij

 • Slag bij Turnhout

 • Slag bij Nieuwpoort

 • Maurits verlaat Spaanse leger

 • Republiek kreeg politieke en economische concurrentie van Engeland en Frankrijk

  Eind 17e eeuw
 • Period: to

  VOC

 • Period: to

  Rembrandt van Rijn

 • Slag bij Gibralta.

  Zeeslag tussen de Nederlanden en Spanje
 • Period: to

  Twaaljarig Bestand

 • Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia

 • Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd

 • Frederik Hendrik volgt Maurits op

  Maurits overleed
 • Huwelijk Frederik Hendrik en Amalia van Solms

 • Bouw Portugees-joodse synagoge in Amsterdam

 • Vrede van Münster

  Einde Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën.
 • Period: to

  Bloei van de Republiek