7289857f ef6b 4ecf bce6 b41adf33880f

De opstand

By Tara06
 • 1500

  Kritiek op de katholieke kerk

  Veel mensen hadden kritiek op de kerk, want er waren regels die iedereen moest volgen. Maar de geestelijken zelf volgden ze niet, de paus en bisschoppen wouden alleen maar macht en in rijkdom leven en ze hadden vrouwen en kinderen wat niet mocht. Maar als ze een jaarlijkse boete betaalden kon het allemaal wel. De mensen waren het daar niet mee eens en leverden veel kritiek en onrust in de kerk.
 • 1515

  Karel V werd Landheer

  In 1515 werd Karel V de landheer van de Nederlandse gewesten. Hij had in het begin nog niet alles van de Nederlanden in bezit. In 1543 had hij alle gewesten in bezit.
 • 1517

  Luther en de lijst met 95 stellingen

  Luther en de lijst met 95 stellingen
  Maarten Luther was het er niet mee eens hoe de geestelijken geld inzamelden voor de bouw van de nieuwe kerk. Geloven konden namelijk een aflaatbrief kopen, hiermee werdt een stukje van hun zonden vergeven waardoor je in de hemel kon komen. Luther was het hier niet mee eens hij vondt dat alleen door te geloven in God, je in de hemel kon komen met Gods genade. In 1517 noteerde Luther 95 stellingen waar hij het niet mee eens was. De paus wou dat Luther de lijst terugtrok maar dat deed hij niet.
 • 1532

  Fransman Johannes Calvijn

  Fransman Johannes Calvijn
  Calvijn dacht dat God van tevoren al had besloten wie wel en wie niet naar de hemel mocht. En vondt dat iedereen moest bidden en onder strikte regels moest leven om god te eren. Hij vondt ook dat mensen niet hoefde te gehoorzamen naar de overheid als dat in strijd was met Gods regels. Ook bracht Calvijn meerdere boeken uit.
 • 1543

  De verschillende gewesten

  Er waren 17 gewesten in de Nederlanden en in elk gewest werd een stadhouder aangewezen omdat Karel V meerdere landen in zijn bezit had en dus altijd in andere landen was. Hij benoemde ook een Landvoogd die bestuurde de Nederlanden als vervanging voor Karel V. Als 1 van de Gewesten geld nodig had moesten ze 1 voor 1 met elkaar onderhandelen. Pas tot de vorst hun de oude privileges terug gaven waren de staten bereid de belasting te betalen die de vorst van hun vroeg.
 • 1550

  Bloedplakkaat

  Omdat Karel V wou dat al zijn onderdanen katholiek waren, vaardigde hij meerdere keren plakkaten uit tegen de protestanten. In 1550 werd het bloedplakkaat opgesteld dit plakkaat was erg streng dit plakkaat hield in dat alle leken niet met elkaar over de bijbel mochten praten en als ze dat wel deden dan zouden ze vervolgd worden. Als ze het toch zouden volhouden werden ze op de brandstapel gegooid.
 • 1555

  De hervorming

  De Vrede van Augsburg werdt getekend in 1555 waardoor elke vorst in zijn eigen gebied de godsdienst mocht bepalen. (protestants of katholiek) Daarmee werdt de protestantse kerk opgericht door Maarten Luther. Luther vertaalde daarna ook de Bijbel naar het Duits.
 • 1555

  Karel V treed af

  Karel V trad in 1555 af, na veertig jaar was hij uitgeput. Hij ging in Spanje wonen. De zoon van Karel V, Filips de tweede, werd koning van spanje en landsheer van de Nederlanden.
 • 1559

  Filips de tweede

  Filips de tweede
  Filips de tweede werd landheer van de Nederlanden alleen voelde zich er niet thuis, dus verhuisde ook hij jaar Spanje. Het bestuur liet hij over aan Margareta van Parma “zijn halfzus”. Vanuit Spanje wou hij de controle behouden. Hij was streng Katholiek en het bloedplakkaat moest dus ook streng worden nageleefd.
 • 1566

  De beeldenstorm

  De beeldenstorm
  De Predikanten vonden dat er geen beelden van Goden mochten worden gemaakt. Dat was afgoderij. Ze wouden dat uit alle kerkgebouwen de beelden en andere pracht en praal werd weggehaald en vernietigd.
 • May 4, 1566

  De edelen in actie

  Een groep edelen trok naar Brussel om daar het smeekschrift voor te leggen aan Margareta van Parma. Hierin stond dat ze de Staten-Generaal bij elkaar wouden roepen om alle problemen op te lossen. Ook vroegen ze de plakkaten tegen de ketters minder streng te laten worden totdat Filips had geantwoord.
 • 1567

  De hertog van Alva

  De hertog van Alva
  In 1567 kwam de hertog van Alva in de Nederlanden aan. Willem van Oranje en velen andere ontvluchten de Nederlanden zodra ze horen dat hij zou komen. Hij volgde Margareta op en werd landvoogd, hij was de oprichter van de raad van Beroerten. Hun moesten de daders van de beeldenstorm straffen. Het was ook wel bekent als de Bloedraad door de harde aanpak. Meer mensen vluchten hierdoor.
 • 1568

  Oorlog

  In 1568 Willem van Oranje de Nederlanden binnen met huurlegers. De inval mislukte en in 1572 probeerde hij het weer. Maar ook toen mislukte het, totdat de watergeuzen het stadje Den Briel innamen.