Geschiedenis H5

 • 1453

  Verovering Constantinopel

 • 1488

  Bartholomeo Diaz rondt Kaap de Goede Hoop

 • 1492

  Columbus denkt dat hij een westelijke route naar Indië heeft gevonden

 • 1494

  Paus Alexander VI verdeelt de wereld in tweeën

 • 1498

  Portugezen voeren als eerste Europeanen naar India

 • 1500

  Renaissance verspreidt zich vanuit Italië (begon hier in de 15e eeuw) naar de rest van Europa --> vroeg moderne tijd begint

 • Period: 1500 to

  Tijd van ontdekkers en hervormers

 • 1503

  Mona Lisa (Da Vinci)

 • 1506

  Columbus sterft

 • 1510

  Portugezen dringen vanuit India door in de Indonesische archipel

 • 1512

  Lof der Zotheid (Erasmus)

 • Period: 1515 to 1555

  Regering van Karel V

 • 1516

  Erasmus maakt een nieuwe vertaling van de Bijbel

 • 1517

  Luther begint de kerkhervorming

 • 1517

  Luther stuurt een brief met 95 stellingen aan een bisschop

 • 1519

  Hernando Cortès verovert het rijk van de Azteken in Mexico

 • 1521

  Luther wordt uit de kerk gezet

 • 1522

  Karel V stelt een keizerlijke inquisitie in, die protestanten moest opsporen

 • 1525

  Luther trouwt met een uitgetreden non

 • 1530

  Francisco Pizarro neemt het Incarijk in Peru in bezit

 • Period: 1533 to

  Willem van Oranje

 • 1534

  Ontstaan Anglicaanse kerk (protestantse staatskerk in Engeland met de koning aan het hoofd)

 • 1536

  In Genève komt een calvinistisch stadsbestuur aan de macht

 • 1541

  Calvijn komt in Genève

 • 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg

 • Period: 1555 to

  Regering van Filips II

 • Period: 1558 to

  regering van Elisabeth I (Engeland)

 • 1559

  Filips II vertrekt naar Spanje om zich daar als koning in te laten huldigen

 • 1562

  In Frankrijk woeden bloedige godsdienstoorlogen tussen katholieken en hugenoten (Franse calvinisten)

 • 1564

  Willem van Oranje pleit voor godsdienstvrijheid

 • 1566

  Beeldenstorm

 • 1566

  400 lagere edelen trekken naar het paleis in Brussel en vragen de landvoogdes om matiging van de geloofsvervolgingen

 • 1566

  Calvinisten durven in de zomer buiten de stadsmuren, in de openlucht, bijeenkomsten te houden

 • 1567

  hertog van Alva arriveert in de Nederlanden met een groot leger

 • 1568

  Slag bij Heiligerlee

 • 1568

  Willem van Oranje vluchtte naar Duitsland en vormde een leger waarmee hij de Nederlanden binnenviel --> begin Nederlandse opstand

 • Period: 1568 to

  Tachtigjarige oorlog

 • 1570

  Filips II voert oorlog tegen Turken in het Middellandse Zeegebied

 • 1572

  Bloedbruiloft Frankrijk

 • Apr 1, 1572

  Watergeuzen nemen Den Briel in

 • 1576

  Spaanse soldaten slaan massaal aan het muiten

 • 1579

  Hertog van Parma sluit met enkele Zuidelijke gewesten een verbond tegen de Opstand

 • 1579

  Noordelijke gewesten stichten Unie van Utrecht

 • 1580

  Filips II verklaar Willem van Oranje vogelvrij

 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

 • 1581

  Hertog van Parma verovert in Vlaanderen en Brabant de ene na de andere stad

 • Jul 26, 1581

  Staten-Generaal (van Unie van Utrecht) neemt een onafhankelijkheidsverklaring aan; het Plakkaat van Verlatinghe ---> Filips II afzwoeren als landsheer

 • Katholieke fanaticus vermoordt Willem van Oranje

 • Hertog van Parma neemt Antwerpen in

 • Vorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden

 • Spaanse oorlogsvloot (onoverwinnelijke Armada) gaat voor de Engelse kust ten onder

 • De Republiek (met Maurits van Oranje als stadhouder) krijgt het hele noorden in handen

 • Eerste Nederlanders op Java

 • Willem Barents overwintert met zijn bemanning op Nova Zembla nadat ze waren vastgelopen in het ijs.

 • Cornelis de Houtman bereikt via het zuiden Azië (kreeg van de vorst van Bantam op Java toestemming om er peper te kopen)

 • Einde aan de Franse godsdienstoorlogen met het Edict van Nantes

 • Filips II overleidt

 • Spanje en de Republiek sluiten een bestand voor twaalf jaar

 • Vrede van Münster