Seven united netherlands janssonius 1658

de Republiek

 • Period: 1400 to

  Moedernegotie

  De handel van graan en bulkgoederen uit het Oostzee gebied, wat de Republiek verschrikkelijk rijk maakte en wat als gevolg de Gouden Eeuw had
 • Period: 1483 to 1546

  Leven Maarten Luther

  Maarten Luther was een Duitse monnik, die met zijn 95 stellingen leidend was in de reformatie. Hij wilde helemaal bij de bijbel blijven en had een afkeer van aflaten
 • Period: 1509 to 1564

  Leven Johannes Calvijn

  Calvijn was een Franse kerkhervormer met grote aanhang in de Nederlanden. Hij predikte predestinatie en stelde dat als een vorst zijn onderdanen niet goed behandelde, de vorst kon worden afgezet
 • 1521

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms
  Dit was een belangrijk moment in de Reformatie. Luther moest onder andere vragen beantwoorden over zijn 95 stellingen. Er waren veel wereldlijke en kerkelijke leiders aanwezig
 • Period: 1522 to

  Margaretha van Parma

  Het leven van Margaretha van Parma, landvoogdes over de Habsburgse Nederlanden van 1559 tot 1567
 • Period: 1522 to

  Twaalfjarig Bestand

  twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks tussen de Republiek en Spanje werd gevochten
 • Period: 1527 to

  Filips II

  Filips II volgt in 1556 zijn vader Karel V op en wordt als koning van Spanje, Portugal en delen van Italië de machtigste man van Europa. Hij is daarnaast landsheer van de Nederlanden, maar moet die gebieden na de Nederlandse Opstand afstaan.
 • 1531

  Instelling drie Collaterale raden

  Instelling drie Collaterale raden
  Karel V benoemde in 1531 drie collaterale raden: de Raad van State, de Raad van Financiën en de Geheime raad. Deze raden adviseerden hem en zorgden mede voor uitvoering van zijn beleid. Karel V streefde naar centralisatie.
 • Period: Apr 24, 1533 to

  Willem van Oranje

  Willem van Oranje wordt de Vader des Vaderlands van de Nederlanden genoemd, omdat hij de Opstand leidde, wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de Nederlandse staat
 • 1550

  Instelling bloedplakkaten

  Instelling bloedplakkaten
  Karel V bepaalde dat iedereen die zich schuldig maakte aan ketterij, de doodstraf moest krijgen. Hieronder vielen ook de verspreiding van van protestantse pamfletten, of het bezitten van ketterse afbeeldingen en boeken.
 • 1555

  Filips II wordt heer van de Nederlanden

  Filips II wordt heer van de Nederlanden
  Filips II volgde zijn vader, Karel V, op in de Nederlanden en Spanje. Daarnaast heerste hij over gebieden in Frankrijk en Italië en verschillende overzeese koloniën. Filips II had een wereldrijk geërfd waarvan kon worden gezegd dat de zon er nooit onder ging.
 • 1559

  Willem van Oranje wordt stadhouder

  Willem van Oranje wordt stadhouder
  Willem van Oranje begon zijn loopbaan in dienst van de Rooms-Duitse keizer Karel V, als stadhouder van de Nederlanden. Meningsverschillen met Karels opvolger Filips II leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog.
 • 1566

  Het smeekschrift wordt aangeboden aan Margaretha van Parma

  Het smeekschrift wordt aangeboden aan Margaretha van Parma
  Op 5 april 1566 bood Hendrik van Brederode namens 200 edelen het zogenaamde ‘smeekschrift der edelen’ aan, aan de Spaanse landvoogdes van de Nederlanden, Margaretha van Parma. Hierin werd verzocht om te stoppen met het vervolgen van protestanten.
 • 1566

  De Beeldenstorm

  De Beeldenstorm
  Tijdens de Beeldenstorm werden er in verschillende Nederlandse steden katholieke kerken geplunderd en interieurs verwoest. Dit was ook een indirecte oorzaak van de Opstand
 • 1567

  Alva komt naar de Nederlanden

  Alva komt naar de Nederlanden
  Na aanleiding van de Beeldenstorm wordt de Hertog van Alva naar de Nederlanden gestuurd door Filips II, om daar orde op zaken te stellen
 • 1568

  Begin van de Opstand

  Begin van de Opstand
  Het begin van de Opstand wordt gemarkeerd door de onthoofding van de graven van Egmond en Horn
 • 1572

  Den Briel wordt ingenomen door de Watergeuzen

  Den Briel wordt ingenomen door de Watergeuzen
  Op 1 april wordt door de Watergeuzen het stadje Den Briel ingenomen. In eerste instantie maakt Alva zich hier niet zo'n zorgen om, tot ook andere steden, zoals Enkhuizen in de handen van de Watergeuzen vallen.
 • 1573

  Alva verlaat de Nederlanden

  Alva verlaat de Nederlanden
  In oktober 1573 dient Alva zijn ontslag in als landvoogd van de Nederlanden, hij wordt opgevolgd door Medina Celi
 • 1574

  Ontzet van Leiden

  Ontzet van Leiden
  Op 3 oktober 1574 wordt Leiden ontzet. In de stad is de situatie wanhopig, maar ze verslaan de Spanjaarden door net als in Alkmaar de dijken door te steken
 • 1576

  Pacificatie van Gent

  Pacificatie van Gent
  Op 8 november verenigde de Nederlandse gewesten zich onder de Generale Unie en werd er eensgezind afgesproken dat de muitende Spaanse troepen de Nederlanden moesten verlaten
 • 1578

  Alteratie van Amsterdam

  Alteratie van Amsterdam
  Op 26 mei 1578 grepen calvinisten in Amsterdam de macht. De katholieke stadsregering werd afgezet en drie dagen later werd een nieuwe raad geïnstalleerd, bestaande uit dertig Calvinisten en tien katholieken
 • 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  Op 23 januari werd door een aantal Nederlandse gewesten ondertekend dat de muitende Spaanse troepen de Nederlanden moesten verlaten. Ook werden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  Op 26 juli werd door de Staten-Generaal besloten dat de Nederlanden voortaan verder zouden gaan zonder Filips II. Dit document wordt ook wel gezien als voorloper van de grondwet
 • Val van Antwerpen

  Val van Antwerpen
  Op 27 augustus werd Antwerpen ingenomen door Alexander Farnese. Dit was een van de oorzaken voor de opkomst van Amsterdam als grote handelsstad
 • Spaanse armada

  Spaanse armada
  Filips II probeerde met een enorme vloot het protestantse Engeland binnen te vallen. Dit mislukte en het grootste deel van de vloot werd vernietigd
 • Oprichting VOC

  Oprichting VOC
  Op 20 maart werd de VOC opgericht om specerijen te halen uit "de Oost" en was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld, en tevens ook het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf
 • onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt

  onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt
  Op 13 mei wordt raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt berecht en onthoofd door aanhangers van prins Maurits. Hij wordt gezien als een van de grootste staatsmannen van Nederland
 • Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia

  Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia
  De stad Jakarta werd op de Engelsen veroverd en omgedoopt naar Batavia.
 • Bouw Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam

  Bouw Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam
  Deze synagoge werd gebouwd door rijke Sefardische (Portugese) Joden en was toentertijd de grootste synagoge ter wereld
 • Vrede van Münster

  Vrede van Münster
  De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek , waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd