Republiek der zeven verenigde nederlanden

De Nederlandse Opstand, Opdracht: de digitale tijdbalk.

 • Jan 1, 1555

  Godsdienstvede van Augsburg

  De godsdienstvrede van Augsburg ging uit van het principe cuius regio, eius religio (van wie het land is, is ook de godsdienst). Dit hield in dat iedere rijksvorst besliste welke godsdienst in zijn gebied opgelegd werd en dat hij daarom ook de kerkgoederen mocht beheren.
 • Period: Jan 1, 1555 to

  De Digitale Tijdbalk.

 • Jan 1, 1566

  De Beeldenstorm

  De Beeldenstorm
  Een beeldenstorm is de vernieling op grote schaal van beelden en andere objecten van religieuze kunst alsmede van liturgisch gebruiksvoorwerpen. De beeldenstorm in Nederland had overduidelijk een religieuze oorzaak: in de 16e eeuw kwam het calvinisme op in de Nederlanden. De aanhangers van het calvinistisch-protestantisme waren erg gekant tegen het vereren van heiligen, zoals dat toen in de Rooms-Katholieke kerk gebruikelijk was en nog altijd is.
 • Apr 5, 1566

  Smeekschrift der Edelen

  Nadat Filips II de onverkorte tenuitvoerlegging van de ketterplakkaten beval aan Margaretha in de brieven uit het bos van Segovia, verbond de lagere adel zich in 1565 in het Eedverbond der Edelen. Deze edelen boden in 1566 - het wonderjaar of hongerjaar - op 5 april de landvoogdes een smeekschrift aan om tot verzachting van de vervolgingen te komen.
 • Nov 29, 1566

  Komst van de hertog van Alva

  Komst van de hertog van Alva
  Filips II besloot dat de harde lijn gevolgd moest worden - ook om te voorkomen dat het voorbeeld gevolgd zou worden in de Spaanse gebieden in Italië - en op 29 november 1566 stelde hij de hertog van Alva aan als landvoogd van de Nederlanden om de opstand te beteugelen. De bijnaam van Alva was de ijzeren hertog, een naam die hij eer aandeed gezien zijn brute optreden.
 • Apr 1, 1572

  De Inname van Den Briel door de Watergeuzen

  De Inname van Den Briel door de Watergeuzen
  De Geuzen, die sinds de komst van Alva de zee op waren gegaan, verbleven met enkele schepen in de haven van Londen, waar zij eten konden krijgen en/of handelen, tot koningin Elizabeth hen in het voorjaar van 1572 beval te vertrekken. Door de wind kwam de geuzenvloot voor de Hollandse kust terecht, bij het plaatsje Den Briel. Het Spaanse garnizoen dat er normaal verbleef, was op dat moment afwezig en er was slechts een kleine groep Spaanse soldaten overgebleven.
 • Nov 8, 1576

  de Pacificatie van Gent

  Is een gesloten overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden om zich aaneen te sluiten in een zogeheten Generale Unie. Ze werd ondertekend in de pacificatiezaal van het Stadhuis van Gent. Dit politieke succes van Willem van Oranje was mogelijk dankzij de Spaanse Furie, de plundering op 4 november 1576 van Antwerpen door Spaanse soldaten die hun achterstallige soldij wilden aanvullen. Hierdoor was onder alle gezindten in de Lage Landen een sterk anti-Spaanse stemming ontstaan.
 • Jan 1, 1578

  Oranjes eerste Invasie

  Probeerde Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, Alva te verdrijven uit Brussel. Het ging hier nadrukkelijk om een opstand tegen Alva en niet tegen de koning. Oranje en zijn bondgenoten deden dat jaar drie verschillende invallen. In april werd de Slag bij Dalheim door Joost de Soete verloren. Maar de Slag bij Heiligerlee op 23 mei 1568 was de eerste overwinning van de troepen van Willem van Oranje (aangevoerd door Lodewijk van Nassau) op die van Alva.
 • Jan 6, 1579

  De scheiding: Atrecht en Utrecht.

  De zuidelijke gewesten Artesië en Henegouwen en de Franstalige Vlaamse stad Dowaai sloten op 6 januari 1579 de Unie van Atrecht, waarin zij zich weer onder het gezag van de koning schaarden. Op 23 januari 1579 tekenden Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden een eigen verdrag, de Unie van Utrecht. In de daaropvolgende maanden sloten ook de andere noordelijke provincies en veel steden in Brabant en Vlaanderen zich daarbij aan.
 • Moord op Willem van Oranje

  Moord op Willem van Oranje
  Op 10 juni overleed de hertog van Anjou. Voor de Staten-Generaal en Willem van Oranje was dit een reden om opnieuw met Frankrijk te onderhandelen over steun in de strijd. Frankrijk ging daar echter niet op in, en de moord op Willem van Oranje op 10 juli 1584 door Balthasar Gerards maakte definitief een einde aan de gesprekken. Bovendien verloor de opstand met zijn dood haar leider.
 • De val van Antwerpen.

  De val van Antwerpen.
  Op 27 augustus 1585 viel Antwerpen, na een beleg van ruim veertien maanden, weer in Spaanse handen. Parma had bij het beleg van Antwerpen de toevoerwegen naar Antwerpen één voor één afgesloten. Het kan gezien worden als reden voor de latere bloei van Amsterdam vanwege mensen met kapitaal en kennis die niets meer in Antwerpen te zoeken hadden.