Opstand

 • 1500

  Katholieke kerk

  Katholieke kerk
  Rond het jaar 1500 hadden veel kritiek op de kerk. De priesters en monniken vertelden dat de gelovigen zich moesten houden aan de regels van het geloof. Maar de paus en de bisschoppen streefden naar de macht. Ze lieten de zielzorg over aan slecht betaalde kapelaans. Een groot deel van de mensen meenden dat de geestelijken geïnteresseerd waren in geld.
 • 1517

  Luther ontkent de Hervorming

  Luther ontkent de Hervorming
  Luther had veel kritiek op de geestelijken die geld inzamelden voor de bouw van de Sint Pieterskerk in Rome. De gelovigen konden van de monniken een aflaatbriefje kopen. Met de aflaat had je bewijs dat je gedrag was vergeven. Je kocht eigenlijks een plekje in de hemel. Maar Luther vond dat maar niks, hij geloofde er niet in. In 1517 liet hij de lijst van 95 stellingen maken, de leiding van de Katholieke kerk wou die kritiek niet en deed Luther in de ban.
 • 1522

  Dronken priesters

  Dronken priesters
  De priesters waren dag en nacht in de kroeg te vinden. Ze werden dronken, en als ze dronken waren gedroegen ze zich ongepast en gingen ze met anderen op de vuist. Als het drinkgelag klaar was was het heel gewoon dat de priesters naar het altaar gingen om de mis op te dragen. Als er in een parochie iemand sterft vragen ze geld voor de zielenmissen dat arme mensen nauwelijks kunnen betalen.
 • 1558

  Karel V

  Karel V
  Karel V werd in 1515 de landsheer van de Nederlandse gewesten. Hij had toen nog niet de hele Nederlanden, maar door gebieden te kopen en oorlog te voeren bezat hij al snel alle delen van de Nederlandse gewesten. Op bisdom Luik na. Hij regeerde ook het Spaanse Rijk.
 • 1566

  Edelen bieden Smeekschrift aan

  Edelen bieden Smeekschrift aan
  Er kwam eindelijk een groep edelen in actie, met veel machten vertrokken ze naar Brussel. Ze boden daar Margareta van Parma het smeekschrift aan. Daarbij wou zij dat Margareta van Parma de koning van de Staten-Generaal iedereen bij elkaar ging roepen om de politieke problemen in Nederland op te lossen. Ze hadden het plakkaat ook buiten werking te stellen totdat Filips had geantwoord.
 • 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  Margareta had beloofd de inquisitie te matigen hadden de protestanten er vertrouwen in. Ze moesten hun kerkdiensten in het geheim houden. Ze kwamen nu bij elkaar in het open, omdat er geen kerkgebouwen meer waren moest de bijeenkomst buiten de stadsmuren worden gehouden. Als er preken waren riepen sommigen de toehoorders om de kerken in bezit te nemen, die stonden vol met heiligenbeelden. Toen brak in de zomer van 1566 de beeldenstorm uit.
 • 1568

  Een koukleumende hertog

  Een koukleumende hertog
  Hij logeerde in het paleis van Uwe Majesteit, omdat hij daar alle bestuursraden in de buurt had. De Raad van Beroerten was op de bovenverdieping gevestigd, zo kon hij bij alle vergaderingen aanwezig zijn. Hij ging naar boven via het trappetje van de verwarmende kamer.
 • 1572

  Oorlog in de Nederlanden

  Oorlog in de Nederlanden
  Willem van Oranje was naar Duitsland gevlucht, want hij viel in 1568 met huurlegers op 2 plekken in Nederland binnen, maar de inval mislukte. Dus hij probeerde het in 1572 nog een keer, nog een keer ging het mis. Tot de Watergeuzen op 1 april het stadje Den Briel in beslag namen. Toen kozen andere steden in Holland en Zeeland ook voor de opstandelingen. Alva wou de Tiende Penning invoeren, maar daar waren ze totaal ontevreden mee. Daar zou elk gekocht product 10 procent belasting opkomen.
 • 1573

  De Spaanse furie

  De Spaanse furie
  Requesens volgde Alva als landvoogd in de Nederlanden. Hij kondigde een generaal pardon aan voor alle opstandelingen die klaar stonden hun wapens neer te leggen. Maar opeens op een heel ongelukkig moment overleed Requesens. Er was geen geld meer om de Spaanse troepen uit te betalen. Veel verschillende steden werden door de Spaanse furie ontruimd.
 • Reactie van Filips II op het bloedplakkaat

  Reactie van Filips II op het bloedplakkaat
  De meeste fatsoenlijke katholieken vonden bevelen van de koning erg raar. De nieuwe christenen praatten toch alleen maar over evangelie dat hun vroegen de te gehoorzamen en te ondersteunen. Katholieken vonden het niet kunnen zulke beheerste mensen lastig te vallen door hun geweten. Die mensen wilden liever rustig in hun huis leven.