Examen 2017

Geschiedenis Eindexamen H1

 • May 1, 1515

  1515 - Karel V wordt heerser over een groot deel van de Nederlanden

 • May 1, 1543

  1543 - Karel V heeft alle Nederlanden in handen

  Alle 17 gewesten
 • May 1, 1555

  1555 - Filips II erft de Nederlanden van Karel V

  Karel V overlijd dus zijn zoon Filips II neemt zijn leiderschap over
 • May 1, 1566

  1566 - Beeldenstorm door protestanten

  Kettervervolging stopte dus meer vrijheden en vooral Calvinisten deden deze Beeldenstorm
 • May 1, 1567

  1567 - Hertog van Alfa komt naar de Nederlanden om de Politieke onrust en de beeldenstorm neer te slaan.

  Hij zette de raad van beroerten in. Alle schuldigen aan de beeldenstorm werden gestraft. Dit zorgde voor een grote stroom vluchtelingen naar de Noordelijke Nederlanden.
 • May 1, 1572

  1572 - De Geuzen ontketenen de Opstand in Holland en Zeeland.

  Willem van Oranje had geen succes in veldslagen tegen Spaanse troepen maar de Watergeuzen wel. De Watergeuzen namen 1572 het stadje Den Briel in.
 • May 1, 1573

  1573 - Hertog van Alva verlaat de Nederlanden

  Het lukte Alva niet de opstand neer te slaan dus vertrok hij uit de Nederlanden.
 • May 1, 1576

  1576 - Pacificatie van Gent door muiterijen

  Bevolking had erg te leiden onder de muiterijen van de Spaanse soldaten. Dit komt doordat de soldaten geen loon meer kregen en dus gingen plunderen en moorden in dorpjes. In deze pacificatie van Gent eiste de Nederlandse bevolking dat de Spaanse troepen uit de Nederlanden zouden vertrekken. De rest van de bevolking sloot zich hierdoor eigenlijk aan bij de opstandelingen.
 • May 1, 1579

  1579 - Unie van Utrecht

  Een groot deel van de steden en gewesten bleef opstandig en tekenden samen de Unie van Utrecht. Ze spraken hierin af zich samen te verdedigen tegen de Spaanse troepen.
 • May 1, 1581

  1581 - Plakkaat van Verlatinghe

  Opstandelingen kondigden aan zonder Filips II verder te gaan.
 • 1584 - Willem van Oranje word vermoord door Balthasar Gerards, de leider van de opstand overleed.

 • 1588 - De Noordelijke Nederlanden gaan verder als Zelfstandige Republiek

  De Spaanse troepen waren bezig met de strijd tegen de Engelsen en dus zagen de opstandelingen hun kans om uit te groeien tot een zelfstandige Republiek.
 • 1602 - De VOC wordt opgericht

  Handelsmonopolie voor Azië van de Hele Republiek om specerijen te verhandelen.
 • 1609 - Begin Twaalfjarig Bestand

  Het Twaalfjarig Bestand of Treves was een periode van twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks door de opstandelingen in de Republiek met de Spanjaarden werd gevochten. Het bestand duurde van 1609 tot 1621.
 • 1648 - In het verdrag van Munster erkent Spanje de Republiek onafhankelijk