Chrysanthemum

Hoofdstuk 7 en 8

By diko
 • Period: Jan 1, 1559 to

  Gouden eeuw en Nederlandse opstand

 • Period: Jan 1, 1559 to Aug 21, 1567

  Margaretha van Parma

  Margaretha van Parma verving Fhillips maar moest weer afstand nemen van haar rang doordat de Hertog van Alva haar verving.
 • Feb 1, 1559

  Fhillips vertrekt

  Phillips vertrekt naar Spanje en wou nooit meer terug komen naar Nederland. Margaretha van Parma verving hem.
 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

  Vier maanden na de aanbieding van het smeekschrift liep het uit de hand. Een calvinistische hagenpreek in Steenvoorde liep uit de hand en bestormde het plaatselijke klooster. Hierna gingen ze verder door Nederland en verwoeste meer beelden in kerken.
 • Aug 22, 1567

  Alva

  Alva
  Margaretha van Parma nam ontslag en de 'ijzeren hertog' werd de nieuwe landvoogd. Hij was een gevreesd man onder de Nederlanders en hij had een groot leger. Ook kwam hij met de bloedraad. Dat was een rechtbank die alle beeldenstormers en 'veraders' terecht stelde.
 • Period: Aug 22, 1567 to Jan 15, 1573

  Hertog van Alva

  Desondanks zijn strenge bewind wist Alva de opstandelingen niet te verslaan. Daarom bood hij zijn ontslag aan en ging terug naar Spankje.
 • Period: Jan 1, 1568 to

  Tachtigjarige Oorlog

  Nadat Luther zijn protest op de deur had gespijkerd, kregen we te maken met het begin van een godsdienstoorlog: het katholieke geloof tegen het protestante geloof. Deze oorlog duurde 80 jaar met een pauze van het twaalfjarige bestand ertussen.Die duurde van 1609 tot 1621.
 • Apr 1, 1572

  verovering Den Briel

  Op 1 april veroverde de watergeuzen Den Briel. Ze waren zich hier alleen niet van bewust dat dit voor de opstandelingen een belangrijk bruggenhoofd was. Ook door geinspireerd te zijn door het succes in Den Briel namen kleinde groepen Calvinisten de macht over in andere kleine steden in Nederland. Deze gebeurtenis word ook nog steeds herinnerd als nationale feestdag tot de dag van vandaag.
 • Period: Jan 1, 1573 to Jan 1, 1576

  Luis de Zúñiga y Requesens

  Hij volgde in 1573 de hertog van Alva op als landvoogd, nadat die een aantal nederlagen tegen de opstandelingen had geleden. In juni 1574 schafte hij de Tiende Penning en de Bloedraad af om de bevolking gunstig te stemmen.
 • Period: Jan 1, 1576 to Jan 1, 1578

  Juan van Oostenrijk

  Filips II stuurde Don Juan in 1576 als landvoogd naar de Nederlanden om de overleden Luis de Requesens te vervangen. Don Juan sloot op 7 januari 1577 de Unie van Brussel: hij erkende de Pacificatie van Gent, en de opstandige gewesten erkenden hem als landvoogd en Filips II als koning en zouden zich sterk maken voor het behoud van het katholieke geloof.
 • Nov 8, 1576

  Pacificatie van Gent

  Een gesloten overeenkomst tussen de gewesten van de Nederlanden om zich aaneen te sluiten in een zogeheten Generale Unie. Ze werd ondertekend in de pacificatiezaal van het Stadhuis van Gent. Een sterke anti-spaanse stemming ontstond.
 • Period: Jan 1, 1578 to

  Alexander Farnese

  Alexander Farnese was als landvoogd opvolger van Don Juan van Oostenrijk, die in 1578 overleed. Tegen 1586 had de hertog van Parma het grootste deel van de Nederlanden in handen. In 1592 raakte hij gewond in strijd tegen Frankrijk. Hij trok zich terug naar Atrecht waar hij uiteindelijk stierf.
 • Period: to

  Peter Ernst I van Mansfeld

  Na de dood van Farnese werd Mansfeld als nieuwe landvoogd van Nederland benoemd en bleef in dienst tot de komst van aartshertog Ernst van Oostenrijk kwam. In 1595 trok hij zich terug op zijn landgoed in Luxemburg, waar hij in 1604 overleed.
 • Period: to

  Ernst van Oostenrijk

  Hij trachtte tot tweemaal toe tevergeefs koning van Polen te worden. Hij onderscheidde zich in de Turkenoorlogen en Filips II benoemde hem in 1593 tot landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Maar zijn regeer periode was van korte duur omdat de onderhandelingen mislukte.
 • Period: to

  Pedro Henriquez de Avcevedo

  In 1591 kwam hij naar de Zuidelijke Nederlanden ter vervanging van de hertog van Parma en bleef hier onder Peter Ernst I van Mansfeld en aartshertog Ernst van Oostenrijk. Van 1595 tot 1596 was hij landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. Hij nam in 1596 Kamerijk in tijdens de oorlog tegen Frankrijk. Voor deze verdienste aan de Kroon benoemde koning Filips II van Spanje hem in 1598 tot opperbevelhebber van de Spaanse troepen, raadgever van Staat en Oorlog, en "grande" van Spanje
 • Period: to

  Albrecht van Oostenrijk

  Albrecht van Oostenrijk was de neef van Filips II hierdoor kon hij het gezag overnemen als landvoogd. Later zou hij samen met zijn vrouw Isabella het land samen regeren.
 • Period: to

  Albrecht en Isabella

  Hij was niet de eerste keuze van koning Filips II voor het huwelijk met zijn dochter Isabella. Albrecht was een volle neef van Isabella en omdat hij kardinaal was moest er pauselijke toestemming voor het huwelijk komen. Maar aangezien er geen andere acceptabele huwelijkskandidaten waren, koos Filips II voor Albrecht. Het echtpaar kreeg van Filips II de Nederlanden cadeau bij de Akte van Afstand op 6 mei 1598.
 • VOC

  De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC, was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan.
 • Period: to

  Twaalfjarige Bestand

  Het Twaalfjarig Bestand of Treves was een periode van twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks door de opstandelingen in de Republiek en de Spanjaarden werd gevochten.
 • Period: to

  Isabella van Spanje

  Door het overlijden van Albrecht in 1621 kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer onder direct Spaans bestuur omdat de pas aangetreden koning Filips IV van Spanje Isabella als opvolgster veel minder bevoegdheden liet. Zij wilde terug naar Spanje, naar het klooster Monasterio de las Descalzas Reales. Dit werd haar echter niet toegestaan en ze bleef tegen haar zin in Brussel als landvoogdes.
 • Period: to

  Francisco de Moncada

  in zijn tijd vooral bekend als de markies van Aytona, was een Spaans staatsman en schrijver. Hij was de belangrijkste adviseur van Isabella van Spanje op het eind van haar leven en interim-landvoogd na haar dood.
 • Period: to

  Ferdinand van Oostenrijk

  was een zoon van Filips III van Spanje. Toen hij 10 jaar oud was, verzocht zijn vader de paus hem tot kardinaal te creëren. Hij werd - hoewel hij nooit priester gewijd werd - in 1619 aartsbisschop van Toledo en was van 4 november 1634 tot zijn dood landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden.
 • Period: to

  Francisco de Melo

  Voordat Francisco de Melo naar de Zuidelijke Nederlanden kwam, had hij al een indrukwekkende politieke carrière achter de rug. Van 1632 tot 1636 was hij ambassadeur van Spanje in Genua. In 1638 werd hij benoemd tot onderkoning van Sicilië. Twee jaar later, in 1640 werd hij ambassadeur in Wenen.
 • Period: to

  Manuel de Castel Rodrigo

  Manuel de Castel Rodrigo bekleedde de functie van landvoogd tijdens de laatste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. In het jaar na zijn aftreden, 1648, kwam er een einde aan deze oorlog en werd de vrede van Münster gesloten tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden. Manuel speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen .
 • Period: to

  Leopold Willem van Oostenrijk

  Leopold Willem was sinds 1626 prins-bisschop van Straatsburg, Passau en prins-abt van Murbach. Van 1627 tot 1631 was hij prins-abt van Hersfeld en van 1627 tot 1648 prins-bisschop van Halberstadt. Vervolgens werd hij in 1637 bisschop van Olomouc en in 1655 van Breslau. Een andere belangrijke geestelijke waardigheid die hij verwierf was grootmeester van de Duitse Orde in 1641.
 • Vrede van Münster

  De Vrede van Münster was een verdrag dat in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd