Nederlandse opstand

 • 1566

  smeekschrift der edelen

  smeekschrift der edelen
  Smeekschrift der edelen Verzoek van de edelen aan Margareta van Parma om de staten generaal bijeen te roepen om te vergaderen over politieke en religieuze problemen bijv. kettervervolging matigen.
 • 1567

  Alva wordt landvoogd

  Alva wordt landvoogd
  Alva wordt landvoogd Alva is dan al 60 jaar oud. Ze noemden hem ook wel de ijzeren hertog, omdat hij geen medelijden heeft en hij geeft geen genade. Ook vond hij het erg koud in nederland toen.
 • 1568

  Willem van Oranje valt het Spaanse leger aan

  Willem van Oranje valt het spaanse leger aan Dit vond plaats in 1568. De invasie was eigenlijk een mislukking, maar wordt door de
 • 1572

  Slag om Den Briel

  Slag om Den Briel
  De slag om Den Briel De watergeuzen nemen Den Briel in. De watergeuzen hebben alles goed gedaan, daarom mogen zij de eer op zich nemen.
 • 1572

  Statenvergadering voor Hollandse opstandelingen

  Statenvergadering voor Hollandse opstandelingen
  Statenvergadering voor hollandse opstandelingen De pogingen van Filips 2 om de protestanten te onderdrukken en om regering, rechtspraak en belasting te hervormen en te centraliseren leidden tot opstand in de lagelanden.
 • 1572

  Belegering van Haarlem

  Belegering van Haarlem
  Belegering haarlem 1572 De belegering van haarlem begon 3 december 1572 met een brief van stadhouder Bossu en Fadrique Álvarez de zoon van Alva, aan de bevolking van Haarlem met het verzoek zich over te geven. Na de weigering volgde een langdurige belegering, die eindigde op 12 juli 1573 toen de stad zich overgaf.
 • 1573

  Requenses wordt landvoogd

  Requenses wordt landvoogd
  Requesens wordt Landvoogd Op 18 December 1573 vertrekt Alva uit nederland omdat hij het niet meer ziet zitten. Luis de Requesens wordt de nieuwe landvoogd.
 • 1576

  Spaanse Furie

  Spaanse Furie
  Spaanse Furie In 1576 vielen zo’n 4.500 mannen uit het spaanse leger Antwerpen aan om Antwerpen te plunderen, het was een enorm bloedbad. Dit was omdat Antwerpen een grote groei maakte in die tijd qua macht.
 • 1576

  Dood van Requenses

  Dood van Requesens 3 jaar nadat Requesens landvoogd werd is hij vermoord door Theodoor Koning.
 • 1576

  Pacificatie van Gent

  Pacificatie van Gent Dat was een erg moedig iets. Ze kwamen op tegen het spaanse leger. Ze zeiden dat ze het land uit moesten en dat Willem van Oranje de nieuwe leider moest worden van De Nederlanden.
 • 1579

  Unie van Atrecht

  Unie van Atrecht
  Unie van Atrecht De Unie van Atrecht is een in Atrecht gesloten overeenkomst tussen Artesië, Kamerijk, Henegouwen en Romaans-Vlaanderen als reactie op de opstand in de Nederlanden tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
 • 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  Unie van Utrecht De Unie van Utrecht is een getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen.
 • 1581

  Acte van Verlatinghe

  Acte van Verlatinghe
  De Acte van Verlatinghe Het Acte van Verlatinghe is ondertekend in Den Haag conform het besluit, dat genomen is door een vergadering van de Staten Generaal. In 's-Gravenhage was de officiële verklaring van een aantal Nederlandse provinciën, waarin Filips II werd afgezet als hun heerser.
 • Dood van Willem van Oranje

  Dood van Willem van Oranje
  Dood Willem van Oranje Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje met drie kogels om het leven gebracht door Balthasar Gerards.
 • Republiek der zeven verenigde Nederlanden

  Republiek der zeven verenigde Nederlanden
  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Republiek was tussen 1588 en 1795 een statenbond met trekken van een defensie verbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van Frankrijk in 1793-1795.
 • Period: to

  Republiek der zeven verenigde nederlanden

  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Republiek was tussen 1588 en 1795 een statenbond met trekken van een defensie verbond en een douane-unie. Ze besloeg grotendeels het grondgebied van Nederland. Zij verwierf in de 17e eeuw grote politieke en economische macht en speelde geruime tijd een hoofdrol op het wereldtoneel. Het einde kwam met de inval van Frankrijk in 1793-1795.
 • Period: to

  twaalfjarige opstand

  Het 12 jarig bestand Het 12 jarig bestand was een periode van twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige oorlog, waarin niet of nauwelijks door de opstandelingen in de republiek met de Spanjaarden werd gevochten.