Republiek der 7 nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648)

 • Period: 1483 to 1546

  Maarten Luther

  De leidende persoon van de Reformatie in het Duitse Rijk. Veel kritiek op de katholieke kerk, met name op de aflaten en de heiligenverering.
 • Period: 1500 to 1558

  Karel V

  Karel V was heer van de Nederlanden, keizer van het Duitse Rijk, de aartshertog van Oostenrijk en de koning van Spanje.
 • Period: 1507 to 1582

  Hertog van Alva

  Generaal, landvoogd van de Nederlanden van 1567 tot 1573 en hertog van Alva en Huéscar.
 • Period: 1509 to 1564

  Johannes Calvijn

  Frans-Zwitserse theoloog en protestant. De protestantse stroming calvinisme is naar hem vernoemd.
 • 1515

  Karel V wordt heerser over een deel van gebieden in Nederland, België en Luxemburg.

  Karel V wordt heerser over een deel van gebieden in Nederland, België en Luxemburg.
 • 1517

  Luther bekritiseerd de aflatenhandel en de heiligenverering en andere soorten bijgeloof van de katholieke kerk.

  Luther bekritiseerd de aflatenhandel en de heiligenverering en andere soorten bijgeloof van de katholieke kerk.
 • 1521

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms.

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms.
  Karel V gaf Luther de kans om zichzelf te verdedigen en om zijn kritiek te herroepen, maar dit deed hij niet. Karel V verklaarde hem vogelvrij, dit maakte de scheuring van de christelijke kerk een feit.
 • 1523

  Eerste Lutheranen veroordeeld tot de brandstapel in Brussel.

 • Period: 1527 to

  Filips II

  Heer van de Nederlanden na Karel V, koning van Spanje en koning van Portugal vanaf 1580. Probeerde de Reformatie te stoppen.
 • 1531

  Drie Collaterale Raden ingesteld door Karel V.

  Brussel werd het centrum van de Nederlanden, met 3 Collaterale Raden die Karel V ondersteunden. In deze raden zaten edellieden en ambtenaren, die volgens de stedelingen een bedreiging werden voor hun eigen rechten en vrijheid. Deze raden bestonden uit de Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van Financiën.
 • Period: 1533 to

  Willem van Oranje

  De prins van Orange, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en lid van de Raad van State. Hij werd de grote leider van de Opstand en werd in 1584 vermoord door een aanhanger van Filips II.
 • Period: 1533 to

  Elizabeth I

  De koningin van Engeland en Ierland. Protestants en een vijand van Filips II. Ondersteunde de Nederlanden en stuurde de graaf van Leicester als legerleider. Die keerde weer snel terug naar Engeland.
 • 1543

  Karel V heer over alle 17 gewesten of provinciën der Nederlanden.

  Karel V heer over alle 17 gewesten of provinciën der Nederlanden.
 • Period: 1547 to

  Johan van Oldenbarnevelt

  De raadpensionaris van Holland, vertrouweling van Willem van Oranje. Hij hielp de Republiek politiek vorm te geven, samen met prins Maurits. Onenigheid tussen de twee leidde uiteindelijk tot Oldenbarnevelt's onthoofding.
 • 1550

  Instelling van de Bloedplakkaten, alle ketters moesten de doodstraf krijgen.

  Instelling van de Bloedplakkaten, alle ketters moesten de doodstraf krijgen.
  Alle ketters (protestanten) in de Nederlanden moesten de doodstraf krijgen. In de Nederlanden alleen nog maar plaats voor het katholieke geloof, Filips II zette het beleid van Karel V voort. Ongeveer 3000 mensen in de Nederlanden zijn overleden door de kettervervolging.
 • 1555

  Karel V legde zich erbij neer dat veel van zijn vorsten Luthers waren geworden.

  Karel V legde zich erbij neer dat veel van zijn vorsten Luthers waren geworden.
 • 1555

  Filips II volgt zijn vader Karel V op.

  Filips II volgt zijn vader Karel V op.
  Nadat Karel V zijn centralisatiepolitiek had opgegeven, nam hij afstand van zijn machtspositie. Het feit dat een vorst zijn eigen geloof mocht bepalen zag Karel V als een enorme nederlaag.
 • 1566

  Smeekschrift van de edellieden van Nederlanden aan Spanje.

  Smeekschrift van de edellieden van Nederlanden aan Spanje.
  Een groot aantal edellieden dienden een Smeekschrift in met het verzoek om de kettervervolgingen te stoppen, waarna de vervolgingen tijdelijk werden stilgezet.
 • 1566

  Beeldenstorm.

  Beeldenstorm.
  De calvinisten sloegen heiligenbeelden en versieringen in katholieke kerken stuk, wat leidde tot nog meer vernielingen in de Nederlandse kerken. Dit was een reden voor Filips II om de ketters te blijven vervolgen.
 • 1567

  Aankomst van de hertog van Alva in de Nederlanden.

  Aankomst van de hertog van Alva in de Nederlanden.
 • Period: 1567 to

  Maurits van Oranje

  Stadhouder van Holland en Zeeland, Utrecht, Gerle, Overijssel, Groningen en Drenthe. Zoon van Willem van Oranje. Eerste plaats legeraanvoerder en wist nieuwe gebieden toe te voegen aan de Republiek. Na een lang conflict met Oldenbarnevelt over wie de meeste macht mocht hebben, liet hij hem onthoofden.
 • 1572

  Watergeuzen veroverden het stadje Den Briel, waardoor meer mensen zich aansloten bij de opstand.

  Watergeuzen veroverden het stadje Den Briel, waardoor meer mensen zich aansloten bij de opstand.
  Met succes, meer mensen sloten zich hierdoor aan bij de Opstand.
 • 1573

  Hertog van Alva verlaat de Nederlanden.

  Hertog van Alva verlaat de Nederlanden.
 • 1574

  Ontzet van Leiden.

  Ontzet van Leiden.
  Leiden was één van de grootste steden en strategisch gelegen, als Alva deze in handen zou krijgen hadden de opstandelingen een groot probleem, Alva liet de stad belegeren maar met weinig succes. Willem van Oranje had de strategie om de stad onder water te laten lopen en heeft zo de Spaanse troepen verjaagd. Hierna nog meer aanhangers bij de Opstand.
 • 1575

  Spanje ging bankroet.

  Een gevolg hiervan is dat de Spaanse troepen in de Nederlanden slecht werden betaald, waardoor er meer opstanden onder soldaten ontstonden: muiterijen (soldaten gingen plunderen en soms zelfs moorden).
 • 1576

  Pacificatie van Gent.

  Pacificatie van Gent.
  De opstandige gewesten eisen dat de Spaanse troepen uit de Nederlanden zouden vertrekken.
 • 1578

  Alteratie van Amsterdam.

  Alteratie van Amsterdam.
  Steeds meer Hollanders kozen de kant van Willem van Oranje, maar het katholieke bestuur van Amsterdam bleef trouw aan Filips II. Ze probeerden de bevolking jarenlang te bewerken met propaganda, aanvallen en economische blokkade. In 1578 was de situatie onhoudbaar en werd het bestuur op een vreedzame wijze afgezet. Heel Holland was nu opstandig.
 • 1579

  Unie van Utrecht.

  Unie van Utrecht.
  Nadat de zuidelijke gewesten weer in de handen van de Spanjaarden vielen, ondertekenden de opstandige gewesten de Unie van Utrecht van 1579. Hierin spraken zij af zich samen te verdedigen tegen de Spanjaarden.
 • 1580

  Willem van Oranje in de ban.

  Willem van Oranje in de ban.
  Willem van Oranje werd door Filips II vogelvrij verklaard en hij gaf een beloning aan degene die hem als eerste zou uitschakelen.
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe.

  Plakkaat van Verlatinghe.
  De Nederlanden zouden vanaf nu Filips II niet meer erkennen als heer.
 • Willem van Oranje overleden.

  Willem van Oranje overleden.
  Willem van Oranje doodgeschoten door Balthasar Gerards.
 • De val van Antwerpen.

  De val van Antwerpen.
  Toen Antwerpen in de handen van Filips II kwam, blokkeerden de noordelijke gewesten de Schelde (verbinding van de haven met de Noordzee), waarmee ze ook gelijk de belangrijkste concurrent uitschakelden.
 • De Nederlanden besloten de soevereiniteit zelf op zich te nemen, de Republiek.

  De Nederlanden besloten de soevereiniteit zelf op zich te nemen, de Republiek.
 • Spaanse Armada verslagen.

  Spaanse Armada verslagen.
  De strijd met de protestantse koningin Elizabeth I van Engeland die een band had met de Nederlandse opstandelingen. Filips II stuurde de vloot Armada op Engeland af die invasie van Engeland mogelijk moest maken. Filips liet herovering van Nederlanden stilleggen, maar uiteindelijk lukte het de Engelsen om de vloot te overwinnen. Grote nederlaag voor de Spanjaarden.
 • Frankrijk en Engeland erkennen de Republiek.

 • Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

  Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
  Deze kreeg de handelsmonopolie in Azië voor de hele Republiek, gegeven door de Staten-Generaal.
 • Period: to

  Rembrandt van Rijn

  Nederlandse schilder, die, net zoals zijn collega's, schilderijen maakte met passende thema's voor de normale burgers. Zijn beroemdste werk: de Nachtwacht (schuttersstuk).
 • Period: to

  Twaalfjarig Bestand.

  Dit was een periode van twaalf jaar van wapenstilstand gedurende de Tachtigjarige Oorlog waarin niet of nauwelijks tussen de Republiek en Spanje werd gevochten.
 • Het bestuurlijk centrum van de VOC werd verplaatst naar Batavia.

  Verplaatst door Jan Pieterszoon Coen voor betere verbindingen en een meer centrale ligging ten opzichte van Azië.
 • Raadpensionaris Oldenbarnevelt onthoofd.

  Raadpensionaris Oldenbarnevelt onthoofd.
  Onenigheid tussen raadpensionaris Oldenbarnevelt en stadhouder Maurits, leidde tot de onthoofding van Oldenbarnevelt door toedoen van Maurits.
 • Het eerste openlijk gebedshuis voor joden in Amsterdam: Portugees-Joodse synagoge.

  Het eerste openlijk gebedshuis voor joden in Amsterdam: Portugees-Joodse synagoge.
 • Vrede van Münster.

  Vrede van Münster.
  Spanje erkent de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.