de Nederlandse opstand

 • Period: Jan 1, 1519 to Dec 31, 1543

  Karel V heeft de macht in alle 17 Nederlandse gewesten

  Hij had de macht over de gewesten, maar in werkelijkheid bestuurden de adel samen met de geestelijken en de burgerij de gewesten. Dit is niet positief voor de Nederlanden, want als Nederland gewoon onafhankelijk was dan hoefde er niet eerst een oorlog aan te pas komen.
 • Period: Oct 25, 1555 to Oct 25, 1555

  Karel V doet afstand van de troon

  Karel V doet afstand van de troon. Dit is niet positief voor de Nederlanden, want zijn zoon Filip II die toen aan de macht kwam vervolgde de protestanten nog veel erger dan zijn vader. Hierdoor zijn heel veel mensen op gruwelijke wijze om het leven gebracht.
 • Period: Jan 1, 1559 to Dec 31, 1559

  Filips II verlaat Brussel

  Koning Filips de tweede vertrok in 1559 Brussel voorgoed naar Spanje. Dit is niet positief, want hierdoor kregen de adel minder macht en begon de oorlog eigenlijk hier al, maar uiteindelijk is het wel goed, want anders waren er misschien nog veel meer mensen om het leven gebracht zonder dat iemand er tegen protesteerde.
 • Period: Apr 5, 1566 to Apr 5, 1566

  Geuzen trekken naar Brussel met smeekschrift

  200 lage edelen trekken naar Brussel naar het koninklijk paleis met een smeekschrift voor de landvoogdes. In het smeekschrift werd gevraagd om vermindering van de kettervervolging. De landvoogdes werd door een adviseur gerust gesteld dat het maar bedelaars (gueux) waren. De edelen namen dit aan als naam: De Geuzen. Er kwam inderdaad vermindering van de kettervervolging. Dit is positief voor de Nederlanden, want hierdoor werd de kettervervolging tijdelijk minder en waren mensen even veilig.
 • Period: Aug 1, 1566 to Aug 31, 1566

  Uit de hand gelopen hagenpreek

  In Vlaanderen liep in Augustus 1566 een hagenpreek waarin de predikant de mensen opzweepte over de ¨afgodsbeelden¨ helemaal uit de hand. Een groep mensen die de hagenpreek hadden gehoord trokken eropuit naar de dichtstbijzijnde kerk om daar alle beelden kapot te slaan. Aan de ene kant positief, omdat uiteindelijk vrijheid van godsdienst daardoor in Nederland kwam, maar aan de andere kant erg negatief, want er werd hierdoor nog strenger opgetreden door Alva die hierdoor werd gestuurd.
 • Period: Sep 1, 1566 to Dec 31, 1566

  Beeldenstorm

  Door de uit de hand gelopen hagenpreek in Vlaanderen gingen meer mensen met een groep naar de kerken om daar alle beelden en schilderijen kapot te maken. Dit gebeurde in de maanden na Augustus in 1566. Dit is net als de uit de hand gelopen hagenpreek positief en negatief. Negatief, omdat Alva hierdoor kwam en positief, omdat hierdoor uiteindelijk vrijheid van godsdienst kwam.
 • Period: Jan 1, 1568 to

  de Nederlandse opstand oftewel de Tachtigjarige oorlog

  Negatief, omdat hierdoor veel mensen zijn vermoord, maar ook positief, omdat uiteindelijk hier vrijheid van godsdienst door kwam.
 • Period: Apr 1, 1572 to Apr 1, 1572

  De watergeuzen nemen Den Briel in

  Positief, want dit was het begin van de bevrijding van de Nederlanden en ze kregen hierdoor moed dat ze de Spanjaarden wel konden verslaan.
 • Period: Jun 21, 1572 to Sep 21, 1572

  Zeeuwse en Hollandse steden keren tegen Alva

  Een aantal Zeeuwse en Hollandse steden kozen partij tegen Alva in de zomer van 1572. Dit is positief van de Nederlanden, want hierdoor gingen er meer mensen teven Alva vechten en werden de Nederlanden bevrijdt.
 • Period: Dec 1, 1572 to Dec 31, 1572

  Bevolking van Naarden wordt uitgemoord

  In December 1572 wordt bijna de hele bevolking van Naarden uitgemoord nadat Naarden zich zonder ook maar één schot te lossen had overgegeven. Dit is negatief voor de Nederlanden, want er is bijna een hele stad uitgemoord en er komt niks toch wel positiefs uit voort.
 • Period: Jan 1, 1579 to Dec 31, 1579

  De Nederlanden vallen definitief uiteen

  In 1579 viel de Nederlanden definitief uiteen. De zuidelijke gewesten erkenden Filips als koning, maar de noordelijke gewesten en delen van Brabant en Vlaanderen sloten een nieuw bondgenootschap onder de naam Unie van Utrecht. Positief, omdat de Unie van Utrecht hierdoor ontstaat.
 • Period: Jan 1, 1580 to Dec 31, 1581

  Willem van Oranje wordt vogelvrij verklaard

  In 1580 verklaard Filips Willem van Oranje vogelvrij. De reactie van de Staten-Generaal van de Unie van Utrecht was dat zij Filips niet meer als hun vorst erkenden. Dit plakkaat van verlating uit 1581 was het begin van de Nederlandse onafhankelijkheid. Positief, omdat het plakkaat van verlating hierdoor wordt getekend, maar natuurlijk negatief voor Willem van Oranje en zijn familie.
 • Period: to

  Het einde van Willem van Oranje

  In 1584 schoot de fanatieke katholiek Balthasar Gerards door zich voor te doen als een gevluchte protestantse edelman en zo toegang wist te krijgen tot de verblijven van de prins Willem van Oranje met een paar schoten van dichtbij neer. Negatief voor de familie van Willem van Oranje. Uiteindelijk positief voor de Nederlanden, want toen kwam het gas er zeg maar op.
 • Period: to

  De Republiek der Verenigde Nederlanden

  In 1588 begon de militaire tij in het voordeel van de noordelijke gewesten te keren en besloten zij zonder vorst verder te gaan als Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit was erg bijzonder toen, want bijna alle Europese landen werden geregeerd door een vorst. Ook bijzonder was dat de hoogste macht niet bij de Staten-Generaal lag, maar bij de afzonderlijke gewesten bleef. Positief, want dit was bijna het einde van de oorlog.
 • Period: to

  Het eind van de oorlog

  De republiek zette de strijd tegen Spanje voort onder leiding van prins Maurits, de zoon van prins Willem van Oranje. In 1648 eindigde de oorlog. De vrede van Münster werd getekend waarin Spanje de soevereiniteit van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkende. Positief natuurlijk, want er werd niemand meer vervolgd om zijn of haar geloof.