H5 + H6

 • 1200

  Val Pax Mongolica

  De handelsroute tussen Europa en Azië die liep over de tussen gelegen landen. Dit was tot nu toe de enige handelsroute met Azië
 • Period: 1300 to

  Renaissance

  Periode waarin de mens zichzelf op de 1e plaats ging zetten. De uomo universale ontstond, de volledig ontplooide mens. Er werd terug gegrepen op de Klassieke Oudheid op het gebied van onder andere literatuur, kunst en geschiedenis.
 • Period: 1300 to 1500

  Ontdekkingsreizen naar Azië en Afrika

  De Europeanen begonnen ontdekkingsreizen om te kijken of er andere mogelijke handelsroutes waren. Pax Mogolica, de handelsroute door Mongolië naar Azië, was uit elkaar gevallen en er kon geen handel meer gedreven worden met Azië. De Europeanen gingen het met de ontdekkingsreizen proberen overzees.
 • 1450

  Uitvinding Boekdrukkunst

  De boekdrukkunst werd uitgevonden. Het maken van boeken was nu makkelijker, sneller en goedkoper, waardoor meer mensen boeken konden kopen. Hierdoor konden de geschriften van de Oude Grieken en Romeinen makkelijker verspreid worden en kon het wereldbeeld veranderen.
 • Dec 10, 1492

  Ontdekking Amerika

  Columbus wilde een nieuwe vaarroute naar Indië vinden. Hierbij kwam hij terecht in Amerika, maar hij heeft tot zijn dood vol gehouden dat hij een nieuwe vaarroute naar Indië gevonden had.
 • 1516

  Nieuwe testament openlijk

  Erasmus publiceerde een vertaling van het Nieuwe Testament. Nu konden "gewone" mensen ook het Nieuwe Testament lezen, als je lezen kon natuurlijk.
 • 1517

  95 stellingen Maarten Luther

  Luther spijkerde zijn 95 stellingen, die hij ook naar de plaatselijke bisschop had gestuurd, op de deur van een kerk als reactie op de aflaathandel van Broeder Tetzel. De 95 stellingen gingen in op 4 aspecten: de aflaathandel, heiligenverering, een aantal sacramenten en de organisatie van de kerk.
 • Period: 1545 to 1563

  Concilie van Trente

  Nadat veel mensen de kerk verlieten werd het Concilie georganiseerd door de kerk. Dit was een vergadering waarin veel belangrijke dingen werden besloten. De aflaathandel werd verboden, heiligenverering mocht, maar ze mochten niet aanbeden worden als goden en de inquisitie werd opgericht. Dit was een kerkelijke rechtbank die streng optrad tegen protestanten of mensen die protestantse spullen bezaten.
 • 1550

  Bloedplakkaten

  Filips II trad hard op tegen de protestanten. Iedereen die verdacht werd van protestantse activiteiten eindigde op de brandstapel of werd opgehangen. Vele mensen werden vermoord vandaar de naam.
 • 1566

  Beeldenstorm

  Tijdens de Beeldenstorm gingen mensen door heel het land naar de kerken om daar alle heiligenbeelden van de muren af te halen. Zij warn het namelijk, net als bijv. Luther, niet eens met de heiligenverering en wilde dit stoppen door alle beelden te vernietigen.
 • Period: 1566 to

  Opstand in de Nederlanden

  De Opstand bereikt de Nederlanden. Wij worden een Republiek en scheiden ons van Spanje. Onze wereldmacht komt op en we krijgen een Gouden Eeuw. Daarnaast zijn we in gevecht met de Spanjaarden.
 • Period: 1568 to

  80-jarige oorlog

  De Nederlanden waren in oorlog met Spanje, dat toentertijd de macht had over Nederland. Filips II reageerde fel op de Beeldenstorm en stuurde troepen naar de Nederlanden om de protestanten de kop in te drukken. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Pas in 1648 werd er officieel vrede gesloten tussen Spanje en de Nederlanden.
 • 1579

  Unie van Utrecht

  In deze Unie verenigde 7 provincies/gewesten zich in de strijd tegen de Spanjaarden. Dit waren de gewesten die later de Staten-Generaal vormen.
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  In dit Plakkaat deden de gewesten van de Unie van Utrecht officieel afstand van de koning van Spanje, Filips II. Zij waren het over eens dat hij een slechte koning was en volgens het calvinisme mag je dan deze persoon afzetten. Vanaf nu waren de Nederlanden een vrij land en heette het De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
 • Moord op Willem van Oranje

  Willem van Oranje wordt in Delft op 10 oktober 1548 vermoord door Balthazar Gerardsz. Willem van Oranje was door de koning van Spanje, Filips II, vogelvrij verklaard. Dit betekent dat iedereen hem mocht vermoorden. Op Willems hoofd werd een prijs gezet. Balthazar Gerardsz is meteen na de moord opgepakt en veroordeeld. Hij heeft nooit het beloofde geld ontvangen.
 • Verovering Antwerpen

  In dit jaar werd Antwerpen veroverd door de Spanjaarden en veel burgers vluchtten naar de Noordelijke Nederlanden. Dit was een voordeel voor de Nederlanden, want de rijke kooplieden brachten goede zakenrelatie en veel kennis met zich mee.
 • Period: to

  Gouden Eeuw

  In dit tijdperk nam de economie van de Nederlanden een enorme sprong. Wij werden heer en meester op de zeeën en dreven handel met Azië, Afrika en Amerika. Door de komst van de VOC en WIC ging de handel snel. Daarnaast was onze Oostzeehandel erg belangrijk. Door betere schepen en instrumenten konden wij verder en sneller varen.
 • Period: to

  Overwintering op Nova Zembla

  Willem Barentsz was op zoek naar een noordoostpassage naar Indië en China en strandde op Nova Zembla. Hier heeft hij samen met zijn bemanning moeten overwinteren om vervolgens terug te keren naar Nederland.
 • Oprichting VOC

  De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) is een scheepvaartbedrijf. De VOC voer naar Indië en Azië om daar handel te drijven met de lokale bevolking. Nederland had daar meerdere handelsposten. De VOC was het eerste bedrijf waar je aandelen voor kon kopen.
 • Period: to

  12-jarig bestand

  Dit was een wapenstilstand tussen de opstandeling van de Nederlanden en Spanje. Het eigenlijke doel van deze wapenstilstand was een officiële vrede, maar daar kwam toen niet van. De Nederlanden hadden de vrede gebruikt om de vloot verder uit te breiden en zaken te doen in Azië om zo een voorsprong te krijgen op Engeland.
 • Oprichting WIC

  De WIC is een dochterbedrijf van de VOC en dreef handel in Afrika en Amerika. De WIC had een zogeheten driehoekshandel; ze brachten wapens en textiel naar Afrika, vanuit Afrika namen zij slaven mee naar Amerika en vanuit Amerika namen zij onder andere tabak, suiker, katoen en cacao mee naar de Nederlanden.
 • Vrede van Münster

  De officiele vrede tussen de Nederlanden en Spanje. Dit is het einde van de 80-jarige oorlog
 • Period: to

  Stadhouderloos tijdperk

  Tijdens dit tijdperk werd er geen stadhouder meer aan gewezen. Dit was als een reactie op de aanval die Willem II deed op Amsterdam om de macht van het gewest Holland terug te dringen. Daarnaast was zijn zoon Willem III nog te jong om stadhouder te zijn. Hij werd namelijk net na zijn vaders dood geboren.
 • Rampjaar

  Dit jaar werden de Gebroeders de Witt vermoord, werd Willem III stadhouder en werden wij vanaf 3 kanten belaagd door tegenstanders. Duitsland, Frankrijk en Engeland.
 • Moord op gebroeders De Witt

  In Den Haag werden de gebroeders De Witt gelyncht en vermoord. Dit omdat het volk vond dat Johan de Witt, Raadspensionaris van Holland en hoofd van de Staten-Generaal, de verantwoordelijke was voor het rampjaar.