Republiek kaart

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648

 • Period: 1500 to 1558

  Karel V

 • Period: 1507 to 1582

  Hertog van Alva

 • 1515

  Karel V wordt heerser over een groot deel van de Nederlanden

 • 1521

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

  Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms
 • Period: 1527 to

  Filips II

 • 1531

  Instelling drie Collaterale Raden

  • de Raad van State
  • de Geheime Raad
  • de Raad van Financiën
 • Period: 1533 to

  Willem van Oranje

 • Period: 1533 to

  Elizabeth I

 • 1543

  Karel V heeft alle Nederlanden in handen

 • Period: 1547 to

  Johan van Oldenbarnevelt

 • 1550

  Instelling van de Bloedplakkaten

  Instelling van de Bloedplakkaten
 • 1555

  Filips II erft de Nederlanden

  Filips II erft de Nederlanden
 • 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
 • 1566

  Smeekschrift der Edelen

 • 1567

  De hertog van Alva komt aan in de Nederlanden

 • Period: 1567 to

  Maurits van Oranje

 • Period: 1568 to

  Tachtigjarige oorlog of de Opstand

 • 1572

  Geuzen ontketenen opstand in Holland en Zeeland

 • 1572

  Watergeuzen veroveren Den Briel

  Watergeuzen veroveren Den Briel
 • 1573

  Alva verlaat de Nederlanden

  Alva verlaat de Nederlanden
 • 1574

  Ontzet van Leiden

  Ontzet van Leiden
  Op het plaatje zijn de watergeuzen op weg om Leiden te bevrijden.
 • 1575

  Spanje bankroet

  Door de opstand kwam Filips II steeds meer in geldnood en ging Spanje uiteindelijk bankroet.
 • 1576

  Pacificatie van Gent

  Pacificatie van Gent
  Doordat Spanje bankroet was gegaan. Kregen de soldaten minder betaald dit leidde tot opstanden bij soldaten zogenoemde muiterijen.
  De bevolking had er onder te leiden. Dat was een reden voor verschillende partijen in de Nederlanden om zich te verzoenen. Dat deden zij door middel van de Pacificatie van Gent. Op het bijgevoegde plaatje ziet u verschillende vrouwen met de wapens van de Nederlandse gewesten in de hand. Daaromheen is een hek die beschermd wordt door de Nederlandse leeuw.
 • 1578

  Alteratie van Amsterdam

 • 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  De Nederlandse gewesten spraken af zich samen te verdedigen tegen de Spaanse troepen.
 • 1581

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  In het Plakkaat van Verlatinghe gaven de opstandelingen en de Staten-Generaal aan Filips II niet meer als vorst te erkennen. Niet alle noordelijke gewesten tekenden en juist wel enkele zuidelijke.
 • 1582

  Hertog van Anjou word de nieuwe landsheer

  Anjou was de broer van de koning van Frankrijk. Door hem te vragen als nieuwe landsheer hoopten de Nederlanden Franse steun te krijgen. Anjou vertrok al snel weer terug naar Frankrijk.
 • Willem van Oranje vermoord

  Willem van Oranje vermoord
  De katholieke Fransman Balthasar Gerards zag Willem van Oranje als een vijand van het ware geloof. In 1584 regelde hij een afspraak met Oranje in diens verblijf in Delft en schoot hem dood.
 • Spaanse Armada verslagen

  De Spaanse vloot werd verslagen door de Engelsen.
 • Noordelijke Nederlanden verder als republiek

 • Frankrijk & Engeland geven de republiek als onafhankelijk land erkenning

 • De VOC word opgericht

  De VOC word opgericht
 • Period: to

  Rembrandt van Rijn

 • Period: to

  Twaalfjarig bestand

  Een tussenliggende vrede gedurende de opstand.
 • Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia

  Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia
 • Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd

  Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd
 • Bouw Portugees- Joodse synagoge in Amsterdam

  Bouw Portugees- Joodse synagoge in Amsterdam
 • Verdrag van Munstër, Spanje erkent de Republiek

  Verdrag van Munstër, Spanje erkent de Republiek