De Nederlandse opstand 1555 - 1588

 • Period: Jan 1, 1555 to

  De Nederlandse Opstand

 • Jan 1, 1556

  Filips II wordt koning van de Habsburgse gebieden.

  Filips II wordt koning van de Habsburgse gebieden.
  Dit is een belangrijke gebeurtenis voor de opstand, aangezien Filips een veel radicaler katholiek en monarch is dan zijn vader, Karel V. Hij plantte zijn halfzus Margaretha van Parma in de Nederlanden neer als landvoogdes Hij onderdrukte de Protestantse Nederlandse bevolking met zijn vervolgingen, belachelijke belastingen en centraliserende wetten. Dit is een van de oorzaken van de opstand.
 • Jan 1, 1564

  Kardinaal Granvelle wordt teruggeroepen.

  Kardinaal Granvelle wordt teruggeroepen.
  Om zijn landvoogdes in de Nederlandse gebieden te helpen,
  Stuurde Filips II deze kardinaal naar de Nederlanden om de raad van State, een raad van hoge edelen voor te zitten, en om de religieuze wetten van Filips in de Nederlanden uit te voeren. Na veel onderdrukking vonden de Nederlandse edelen het wel welletjes, en weigerden te vergaderen in de raad tot Filips de kardinaal terugriep. Filips had geen keus en riep hem in 1564 terug.
 • Aug 10, 1566

  De beeldenstorm en verdere onderdrukking.

  De beeldenstorm en verdere onderdrukking.
  In de jaren voor 1566 hadden Calvinistische priesters de Nederlandse bevolking bewust gemaakt van de Spaanse onderdrukking, en hitsten het volk op om in actie te komen tegen de Spanjaarden. Dit leidde tot de Beeldenstorm, een golf van geweld en vandalisme tegen Spaanse en katholieke kerken en eigendommen in de Nederlanden.De lokale edelen deden niets om dit geweld te stoppen, en Filips vatte het op als verraad.Hij stuurde een Spaans leger naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen.
 • May 1, 1567

  Alva en zijn bloedraad.

  Alva en zijn bloedraad.
  Aan het hoofd van het in 1566 gestuurde leger stond de Hertog van Alva, die Margaretha van Parma als landvoogd moest vervangen. De hertog was een meedogenloos heerser, met als voornaamste voorbeeld zijn Bloedraad. De Bloedraad was een raad die alle tegenstanders van koning Filips en zijn katholieke geloof moest veroordelen. Een voorbeeld was de onthoofding van de graven Egmont en Horne, edelen die de koning dwars hadden gezeten. Dit alles loste niets op, en zorgde voor meer weerstand.
 • Jan 1, 1568

  Willem van Oranje komt in opstand.

  Willem van Oranje komt in opstand.
  Willem van Oranje, de hoogste edelman in de Nederlanden was gevlucht naar Duitsland,uit angst voor veroordeling door Alva's bloedraad. Hij keerde terug met een Duits leger, Maar werd door de Spanjaarden verslagen. Dit wapenfeit wordt vaak gezien als het begin van de tachtigjarige oorlog.
 • Apr 1, 1572

  De Watergeuzen vallen de kuststeden binnen.

  De Watergeuzen vallen de kuststeden binnen.
  De watergeuzen, arme edelen die Filips II hadden tegengewerkt met petities, moesten na de komst van Alva onderdak zoeken. Die vonden ze in Engeland. Totdat Elizabeth I van Engeland toenadering tot Filips II zocht, en de watergeuzen Engeland uitzette. Deze watergeuzen keerden terug naar de Nederlanden,en veroverden de havenstad Den Briel. De rebellen in de Nederlanden kwamen weer in opstand, en de provincies Holland en Zeeland zwoeren hun trouw aan de leider van de Opstand, Willem van Oranje.
 • Nov 4, 1576

  Spaanse Furie

  Spaanse Furie
  Spanje raakte in 1575 failliet. Hierdoor konden de Spaanse huurlingenlegers in de Nederlanden niet langer worden betaald. Deze huurlingen gingen hierdoor maar roven en brandschatten. In 1576 plunderden Spaanse troepen de stad Antwerpen. Dit kwam bekend te staan als de Spaanse furie. Dit kwam goed uit voor Willem, die hierdoor de steun van de Vlaamse en de overgebleven Nederlandse gewesten kreeg om de Spanjaarden te verdrijven. Ze verenigden zelfs tijdelijk op religieus vlak in de Pacificatie.
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  Niet alle Vlaamse gewesten deden mee aan de pacificatie van Gent, getekend na de Spaanse Furie. Ze waren nog loyaal aan de Spaanse koning, en zaten de Noordelijke provincies tegen, en voegden zich samen onder de unie van Atrecht. Als reactie daarop voegde Willem de noordelijke provincies samen in de unie van Utrecht.
  De Nederlanden waren nu verdeeld in een Noordelijk protestants blok, en een katholiek zuidelijk blok.
 • Willem van Oranje wordt vermoord.

  Willem van Oranje wordt vermoord.
  Willem van Oranje, de leider van de Opstand, werd door Filips II in 1580 vogelvrij verklaard. Een aanhanger van de koning, Balthasar Gerards, schoot Willem op 10 juli 1584 dood.Gerards werd aangehouden, gemarteld en gruwelijk vermoord. Zijn zoon Mauritszou de strijd tegen de Spanjaarden voortzetten en winnen.
 • De vernietiging van de Spaanse Armada

  De vernietiging van de Spaanse Armada
  Filips II van Spanje gooide zijn kaarten op tafel en speelde zijn laatste troef uit, een enorme vloot van Spaanse oorlogsschepen om een eind te maken aan de Nederlandse opstand en de Engelse bemoeienis in de Nederlanden.
  Bij de zeeslag bij Gravelines versloeg de Engelse Royal Navy de Armada, en daarmee de laatst hoop op een Spaanse overwinning. Filips had nu alleen zijn landlegers in
  Wallonië nog over.