Nederlandse vlag

Geschiedenis Republiek

 • Jan 1, 1477

  Begin periode

  De Nederlanden worden onderdeel van het Habsburgse Rijk als gevolg van het huwelijk van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria.
 • Period: May 18, 1500 to

  Moedernegote

  Nederlanden kopen bulkgoederen als graan en hout in uit Noordoost Europa. Nederlandse boeren kunnen zich specialiseren in handelsgewas. Basis Gouden Eeuw.
 • Jan 1, 1531

  Karel V drukt centralisatieplannen door

  -Karel benoemt zn zus tot landvoogdes
  -karel benoemt stadhouders. staan onder landvoogdes
  -Karel richt 3 centrale instellingen op. Raad van state, raad van financien en de geheime raad
 • May 18, 1534

  Hendrik VIII sticht Anglicaanse kerk

  Koning Hendrik VIII stichtte in 1534 zijn eigen kerk, omdat de paus weigerde zijn huwelijk ongeldig te verklaren. Hij stichtte de Engelse of Anglicaanse Kerk en riep zichzelf uit tot hoofd van die kerk
 • Period: Jan 1, 1552 to Jan 1, 1559

  Habsburgs-Franse oorlogen

  De vorsten klopten bij de Noordelijke gewesten aan voor geld om oorlogen te financieren.
 • Jan 1, 1555

  Karel V treedt af

  Filips II volgt Karel V op.
 • May 18, 1555

  Vrede van Augsburg

  Vorsten mogen vanaf nu zelf de religie van hun onderdanen kiezen. GEEN volledige godsdienstrvijheid dus. Scheuring in de kerk OFFICEEL ERKEND
 • May 18, 1565

  Filips II schrijft Brieven van Segovia

  Brieven aan Margaretha van Parma tegen tolerantie tegen andersgelovenden.
 • Jan 1, 1566

  Smeekschrift der Edelen

  Men vroeg bij deze om verzachting van de kettervervolgingen. van Parma beperkte zich tot vage beloften
 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm begint

  Beeldenstorm trekt door de Nederlanden.
 • Aug 26, 1567

  Alva arriveert in Brussel

  Alva arriveert in Brussel om orde op zaken te stellen.
 • May 18, 1568

  Opstand begint.

  WvO valt de Nederlanden binnen met een huurleger.
 • Jun 5, 1568

  Egmont en Horne onthoofd

  Egmont en Horne worden onthoofd wegens hoogverraad. Ze traden niet snel genoeg op tegen de beeldenstorm.
 • Apr 1, 1572

  Inname den Briel door watergeuzen

 • Aug 18, 1572

  Bloedbruiloft/Bartholomeusnacht in Parijs

 • Jan 1, 1575

  Spaanse Furie in Antwerpen

  Filips kon zijn troepen niet meer betalen. Gevolg -> muitende, plunderende en verkrachtende soldaten in Antwerpen. Leidt tot pacificatie van Gent jaar later.
 • Jan 1, 1576

  Pacificatie van Gent

  Gewesten beloven de Spaanse troepen te verjagen. Filips II blijft officieel de vorst.
 • Jan 6, 1579

  Unie van Atrecht.

  Zuidelijke staten breken met pacificatie van Gent. Mede door tegenstellingen katholiek <-> calvinisme
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Reactie op Unie van Atrecht. Noordelijke gewesten beloven de strijd tegen Spanje voort te zetten. Gewesten mogen zelf weten hoe de godsdienstkwestie in te vullen. GEEN INDIVIDUELE GODSDIENSTVRIJHEID!!! geen vervolgingen mogelijk.
 • Mar 15, 1580

  Wvo in de ban-> apologie

  Reactie hierop is de apologie,waarin WvO Filips hypocriet en slechte vorst noemt. Staten-Generaal besluit gezag Filips niet langer te erkennen.
 • May 18, 1581

  Acte van Verlatinghe

  Gewesten zweren Filips af als vorst en verklaren zichzelf onafhankelijk.
 • Wvo vermoord in Delft.

 • Deductie van Francken

  Republiek is geboren. Soevereiniteit bij Staten-Generaal. Werken alleen samen op defensie en buitenlandse zaken.
 • Edict van Nantes

  een verdrag dat eindelijk godsdienstvrijheid bracht. De hugenoten kregen niet alleen gewetensvrijheid, maar ook volledige burgerrechten. Men kon nu handel drijven
 • VOC opgericht.

 • Elizabeth I dood. Karel I volgt hem op

  Met de dood van Elizabeth I in 1603 kwam er een einde aan de Tudordynastie. Karel I volgde haar op. Hij was de tweede vorst van het Huis Stuart.
 • Period: to

  Twaalfjarig bestand

  Legt tegenstelling Maurits en Oldebarneveldt bloot. Maurits TEGEN de vrede.
 • Scherpe resolutie

  Het was gebruikelijk dat bij een hoogoplopende discussie de Nationale Synode (kerkvergadering) bijeen werd geroepen, maar de arminianen hielden dat nu tegen omdat de gomaristen in de synode meestal in de meerderheid waren. Op voorstel van Oldenbarnevelt namen de Staten van Holland daarom in 1617 een Scherpe Resolutie aan, waarin Holland zich tegen de Nationale Synode verklaarde.
 • Period: to

  Dertigjarige oorlog.

  De oorzaken van de Dertigjarige Oorlog waren in wezen niet anders dan die van de Nederlandse Opstand. Duitse vorsten verdedigden het particularisme, zoals in de Nederlanden de gewesten en steden dat al deden. Ook de Habsburgse grootschalige centralisatieplannen en hun strijd tegen het protestantisme waren ook overeenkomsten.
 • Oldebarneveldt wordt terechtgesteld.

  De staten-generaal vindt dat hij afbraak aan het land gedaan heeft.
 • Synode van Dordrecht eindigt.

  Synode van Dordrecht werd toch gehouden en eindigt met een overwinning voor de preciezen (contraremonstranten)
 • Oprichting WIC

 • Maurits overlijdt.

  Frederik Hendrik volgt hem op.
 • Vrede van Westfalen (Munster)

  De opstand wordt afgesloten. Ook de dertigjarige oorlog komt hier ten einde.
 • Karel I (Engeland) dood

  Oliver Cromwell als Lord Protector (landvoogd) grijpt de macht. Legeraanvoerder.
 • Period: to

  Eerste stadhouderloze tijdperk

  Johan de Witt is raadpensionaris, machtigste man.
 • Acte van Navigatie

  Voortaan mochten producten uit alle Europese landen alleen ingevoerd worden op Engelse schepen.
 • Period: to

  Karel II koning van engeland

  de Restauratie van het koningschap.
 • Rampjaar

  Engeland, Frankrijk en Duitse bisdommen proberen de Republiek te vernietigen. Willem III aan de macht.
 • Willem III trouwt met Mary Stuart II

  Willem III was Engelsgericht. Hij probeerde de band dmv dit huwelijk te versterken.
 • Edict van Nantes ingetrokken door Lodewijk 14

 • Karel II dood.