Geschiedenis: Tijdvak van Ontdekkers en hervormers

 • Period: 1451 to 1506

  dit is de periode dat de belangrijke ontdekkingsreiziger: Christophorus Columbus leefde

 • Period: 1452 to 1519

  tussen deze tijden leefde een belangrijke kunstenaar: Leonardo da Vinci

 • Period: 1466 to 1535

  dit is de tijd dat een belangrijke humanist Erasmus heeft geleefd

 • Period: 1469 to 1524

  In deze periode leefde De belangrijke ondekkingsreiziger: Vasco da Gama

 • 1477

  in 1477

  Na de dood van Karel de Stoute in 1477 kwam het gebied met de naam Bourgondië weer in handen van Frankrijk
 • Period: 1483 to 1546

  in deze tijd leefde de belangrijke hervormer: Maarten Luther

 • 1492

  in 1492

  in 1492
  werd Erasmus als priester gewijd, hierdoor kon hij veel studeren
 • 1498

  Vasco da Gama

  Vasco da Gama
  gebruikte in 1498 de nau voor de oversteek naar Indië
 • 1500

  rond 1500

  rond 1500
  in de tijd van Ontdekkers en Hervormers, was ons land nog een klein onderdeel van het grondgebied van keizer Karel V
 • 1500

  vanaf 1500

  vanaf 1500
  ontdekten Europese reizigers grote gebieden in Azië en Amerika die tot dan toe onbekend waren
 • Period: 1509 to 1564

  in deze tijd leefde de belangrijke humanist: Johannes Calvijn

 • 1517

  in 1517

  in 1517
  publiceerden Maarten Luther de 95 stellingen
 • 1521

  in 1521

  Luther was vogelvrij geplaatst, maar hij kreeg bescherming van de keurvorst van Saksen, daardoor kon hij rustig verder werken
 • 1524

  In 1524

  reisde hij opnieuw naar India waar inmiddels een Portugese handelskolonie was gevestigd
 • 1537

  in 1537

  in 1537
  legde Karel V de stad Gent een zware belasting op. Na een wilde staking en opstand kwam Karel persoonlijk naar de stad om de inwoners te straffen. Hij ontnam hen allerlei privileges en hun zelfstandigheid
 • Period: 1545 to 1563

  in deze jaren

  De Katholieke Kerk nam maatregelen om de ergste misstanden tegen te gaan en de kerkelijke organisatie beter te structureren. Het Concilie van Trente (1545-1563) speelde daarbij een belangrijke rol
 • Oct 4, 1549

  op deze datum

  op deze datum
  Karel V maakte van de Zeventien Provinciën der Nederlanden één overerfbaar gebied. Hij liet dat vastleggen in een geschrift: de Pragmatische Sanctie
 • Period: 1550 to

  dit is de periode dat de belangrijke Nederlandse ontdekkingsreiziger: Willem Barentsz leefde

 • 1555

  in 1555

  Door de politiek van centralisatie kreeg de adel steeds minder te vertellen. Filips II, de zoon van Karel V, zette die politiek vanaf 1555 voort
 • 1566

  in 1566

  in 1566
  was er veel armoede. De onrust die daaruit voortvloeide werd verergerd door woede over de harde kettervervolging van protestanten. De landvoogdes beloofde op verzoek van de adel om de vervolgingen te verzachten
 • 1566

  in 1566

  werden heiligenbeelden en kerkinterieurs door woedende menigten verwoest
 • 1566

  in 1566

  in 1566
  ging er met de Beeldenstorm een golf van geweld door de Nederlandse kerken. Filips II stuurde de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen
 • Period: 1566 to 1572

  in deze tijd was

  (fase 1) De Beeldenstorm en het begin van de oorlog, Willem van Oranje was de leider van de opstanders
 • 1572

  vanaf 1572

  vanaf 1572
  werden de Spaanse troepen met meer succes bevochten
 • 1572

  in 1572

  werden de Staten van Holland weer bij elkaar geroepen. Willem van Oranje werd stadhouder en riep godsdienstvrijheid af
 • Period: 1572 to 1576

  in deze tijd

  (Fase 2) De watergeuzen hadden Den Briel ingenomen
 • Apr 1, 1572

  op 1 april 1572

  op 1 april 1572
  Was de inname op Den Briel door de Watergeuzen
 • 1573

  in 1573

  werden steden als Alkmaar en Leiden met hulp van de geuzen bevrijd
 • 1576

  in 1576

  werd er vrede gesloten waarbij de Zuidelijke Nederlanden zich aansloten bij Holland en Zeeland
 • Period: 1576 to

  in deze periode

  (fase 3) onderwierpen de Zuidelijke Nederlanden zich opnieuw aan Filips II, en Willem Van Oranje word vermoord
 • 1579

  in 1579

  in 1579
  onderwierpen de Zuidelijke Nederlanden zich opnieuw aan Filips II
 • in 1584

  in 1584
  De moord in opdracht van Filips II op Willem van Oranje in 1584 was een zware slag voor de opstandelingen
 • in 1588

  besloten de opstandelingen dat het hoogste gezag bij henzelf moest komen te liggen. De soevereiniteit, het hoogste staatgezag, kwam zo bij staten zelf te liggen in plaats van bij een koning of vorst
 • Het jaar 1588 was heel belangrijk

  Het jaar 1588 was heel belangrijk
  De opstandelingen leken de oorlog te gaan verliezen. Twee gebeurtenissen voorkwamen dit
 • Period: to

  deze periode was

  (fase 4) De opstandelingen leken de oorlog te gaan verliezen. Twee gebeurtenissen voorkwamen dit. Ten eerste kreeg Filips II oorlog met Frankrijk die veel aandacht opeiste. Ten tweede ging een grote oorlogsvloot van de Spanjaarden, de Armada, ten onder tegen de Engelsen, de nieuwe leider was de zoon van Willem: prins Maurits,
 • De Terschellinger Barentsz

  De Terschellinger Barentsz
  probeert een noordoostelijke doorvaart naar Indië te vinden in 1596
 • na 1600

  na 1600
  (fase 5)
 • Period: to

  in deze tijd

  werd een wapenstilstand afgesproken. In die periode werd geen oorlog gevoerd
 • in 1621

  toen dit Twaalfjarig Bestand afliep, werd de oorlog voortgezet
 • Period: to

  in deze periode

  kon geen van beide partijen de ander definitief verslaan
 • In 1648

  werd definitief vrede gesloten: de vrede van Münster