Tijdvak 5 foto

Tijdvak 5 Opdracht Opstand

 • Sep 25, 1555

  De Godsdienst vrede van Ausburg

  De Godsdienst vrede van Ausburg
  De Godsdienstvrede van Ausburg was een verdraag dat getekend werd door Duitse Rijkvorsten en de Keizer Karel de V om geloofsvrijheid te bevestigen binnen het rijk. Het verdraag hield in dat de leider van een rijkvorst zelf mocht beslissen welke religie er in zijn rijk waargenomen werd. Door de godsdienstvrede van Ausburg kwam de godsdiensteenheid van het Heiligie Roomse Rijk ten einde.
 • Period: Sep 25, 1555 to

  16de Eeuw Tijdvak 5

 • Jan 1, 1566

  Aanstelling van de Hertog van Alva

  Aanstelling van de Hertog van Alva
  Fernando Alvares de Toledo of beter gekend als de "Hertog van Alva" werd gestuur in 1566 naar de Nederlanden door Filips II. De succesvolle generaal werd gestuurd om ketterij te verminderen in de Nederlanden. Margareta van Parma die op dat moment als landvoogdes voor de Nederlanden heersde was geschokt van de genadeloze slachtingen dat de Hertog van Alva richtte. De landvoogdes keerde terug naar Italie en zo werd de Hertog van Alva genoemd tot landvoogd van den Nederlanden
 • Apr 5, 1566

  De Smeekschrift der Edelen

  De Smeekschrift der Edelen
  De Smeekschrift der Edelen was een verdraag dat door 200 edelen aan de landvoogdes van de Nederlanden Margareta van Parma werd aangetoond. De edelen probeerden hiermee de plakkaten dat door Margareta van Parma gemaakt werden te verzachten. Margareta van Parma van geschokt dat haar autoriteit binnen de Nederlanden niet serieus genomen werd en verordeelde de edelen to "geuzen".
 • Aug 1, 1566

  De Beeldenstorm

  De Beeldenstorm
  De beeldenstorm was een beweging in de Nederlanden waarbij de "ketters" de invloed van de Katholieke kerk te verminderen. De grootste doel van de beweging was om heel veel van de Rooms-katholieke kerken die zich in de Nederlanden bevonden te verwoesten. De beweging kreeg zijn naam omdat de ketters zich het meeste op de standbeelden die in de kerk stonden richten. De ketters vonden dat er alleen maar één God was die niet uitgebeeld kon worden.
 • Apr 1, 1572

  De Inname van den Briel

  De Inname van den Briel
  De edelen dat door de landvoogdes Margareta van Parma tot "geuzen" werden genoemd vluchtten naar Engeland voor bescherming. Het duurde niet lang tot Koningin Elizabeth van Engeland ze beval om terug te keren naar Nederland of in iedere geval uit Engeland te vertrekken. De "geuzen" arriveerden aan de Hollandse kust bij de stadje Den Briel. Omdat er zich daar geen spanse soldaten bevonden besloten de edelen de stad te veroveren. Dit was een grote overwinnning i.v.m. met de goede positie van Briel.
 • Nov 8, 1576

  De Pacificatie van Gent

  De Pacificatie van Gent
  De Pacificatie van Gent is een officiele overeenkomst tussen de Provincies van de Nederlanden om samen de zogeheten Generale Unie te vormen. Deze militaire/politieke succes van Willem van Oranje kon alleen maar bereikt worden na aanleiding van Spaanse Furie, de verwoesting van Antwerpen op 4 November 1576 door Spaanse soldaten. Hierdoor ontstond er in de Lage Landen een anti-Spaanse gevoel.
 • Jan 8, 1579

  De scheuring van Atrecht en Utrecht

  De scheuring van Atrecht en Utrecht
  8 Januari 1579
  De scheuring van Utrecht en Atrecht is een splitsing onder de gewesten. Als gevolg daarvan werd de Unie van Utrecht gesloten door de gewesten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Ommelanden, zei richten zich tegen de Spaanse koning.
 • Jul 26, 1581

  De Plakkaat van Verlathinge

  De Plakkaat van Verlathinge
  26 juli 1581 te den haag
  Het plakkaat van verlatingen word op 26 juli 1581 ondertekend in Den- Haag.
  Het plakkaat is ondertekend door de staten.
  De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard.
 • Dood van Willem van Oranje

  Dood van Willem van Oranje
  10 juli 1584 Te delft
  Filips II, had in 1580 een prijs op het hoofd van Willem van oranje gezet. Degene die de kans kreeg om hem te vermoorden zou een bedrag van 25000 kronen krijgen.
  Balthazar Gerads kreeg die kans, op 10 juli heeft hij 3 kogels op willem afgevuurd. 2 raakte de muur en de laatste kwam in Willems buik. Het laatste wat hij zei was: O God heb medelijden met mij en met mijn arme volk.”
 • Beleg van Antwerpen

  Beleg van Antwerpen
  17 augustus 1585 te Antwerpen
  In de 16 eeuw was de 80 jarige oorlog aan de gang. Dit was een oorlog tussen de Nederlanden en koning Fillips de 2e.
  In de 16 eeuw was Antwerpen een heel rijke stad. De hertog van parma viel Antwerpen binnen. Antwerpen heeft een paar keer geprobeerd vrij te komen. Maar uiteindelijk bleef Antwerpen in Spaanse handen. Wat er voor zorgde dat veel bewoners naar Nederlandse steden vertrokken.